Een jaar nadat Zwevegem start met een eigen plan om de armoede in eigen gemeente aan te pakken, zijn al tien initiatieven gestart. Vanaf volgend jaar komen er nog extra actie bij, zoals een zorgnetwerk om kwetsbare mensen bij te staan.

Buren helpen buren. Dat wil Zwevegem verwezenlijken met het oprichten van een zorgnetwerk. “Het gaat om een extra dienstverlening die we aan onze kwetsbare inwoners willen aanbieden. Maar we hebben daarvoor veel vrijwilligers nodig die zich er voor willen inzetten” zegt schepen van Armoedebestrijding Marc Claeys.

Mensen die in een moeilijke situatie zitten, of het nu gaat om armoede of minder mobiliteit, kunnen beroep doen op het zorgnetwerk om bijvoorbeeld een boodschap te doen of een klein klusje te laten uitvoeren. Het zorg- en vrijwilligersnetwerk wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting die 20.000 euro schonk. Tegen volgend jaar moet het zorgnetwerk een feit zijn. Er worden vrijwilligers gezocht om het nieuwe project te kunnen laten slagen. “We willen uitgaan van de interesses van vrijwilligers en zo een antwoord bieden op de noden van de mensen die hulp nodig hebben”, zegt Charlotte Dheedene.

Tien nieuwe projecten. 

Het zorgnetwerk is één van de nieuwe acties in het eigen armoedeplan van Zwevegem. Precies een jaar geleden stelden het gemeentebestuur en het OCMW in overleg met vrijwilligers en verenigingen een actieplan op. Tien initiatieven om de armoede aan te pakken zijn intussen opgestart waaronder een pamperbank, fietsverhuur en huiswerkbegeleiding. Er wordt echt gebruik gemaakt van al die projecten. Zo krijgen een dertigtal kinderen hulp bij hun huiswerk, aldus Marc Claeys. We zullen  armoede kunnen nooit stoppen, maar de projecten zijn wel een grote hulp. Alleen omdat mensen in armoede voelen dat ze er niet alleen voor staan. Maar er is zeker nog werk aan de winkel. Kinderarmoede neemt toe, het gaat om één op acht kinderen die in armoede opgroeien. We moeten daarvoor aandacht blijven hebben en blijven acties ondernemen. Daarom wordt naast het zorgnetwerk ook het project “gezinnen steunen gezinnen” uitgewerkt. Daarvoor worden gezinnen gezocht die kinderen die leven in armoede enkele uren willen opvangen om hun zo de kans te geven om met hun leeftijdsgenootjes te spelen. Vanaf volgend jaar wordt er ook gestart met dorpsrestaurants in de woonzorgcentra. Ook wordt de haalbaarheid voor een LETZ-project onderzocht. Dat is een systeem waarin mensen diensten uitwisselen en dus zo niet moeten betalen voor een bepaalde dienst die ze nodig hebben.

Marc Claeys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Schepen van sociale zaken, welzijn, armoedebestrijding, sociale tewerkstelling, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking                       Harelbeekstraat 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8550 Zwevegem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0478/553602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           marc.claeys@zwevegem.be