In een nieuw filmpje laat FOS zien waarom structurele ontwikkelingssamenwerking, gestoeld op internationale solidariteit, belangrijker is dan losse acties.

Het nieuwe campagnefilmpje van FOS schetst een absurde situatie: een buurvrouw belt aan en vertelt dat ze een fiets nodig heeft om naar de bakker te gaan, waarop de buren meteen brood beginnen in te zamelen. Na een heuse campagne en heel wat energie, is de buurvrouw zelf al om brood gegaan. De hele actie was dus voor niets nodig. Hadden de buren maar even gevraagd wat het probleem was…

“De achterliggende boodschap is dus dat je beter luistert naar wat mensen te vertellen hebben”, zegt Annuschka Vandewalle, Algemeen secretaris van Fos. “Mensen zijn in staat tot grootse dingen, ze beschikken over heel wat kracht en mogelijkheden ongeacht waar ter wereld. Laten we het cliché van ‘arme hulpeloze buur’ overboord gooien en samenwerken vanuit principes als gelijkwaardigheid en solidariteit. Vandaar de slogan van de campagne ‘geen medelijden maar medewerking’.”

“We willen een structurele aanpak en samenwerking met organisaties wereldwijd. Het recht op waardig werk en sociale bescherming kan enkel opgeëist worden door de mensen zelf. De organisaties waarmee we samenwerken, vertellen ons hoe ze sterker willen worden om hun doelstellingen te verwezenlijken. Zo moet onze internationale solidariteit op lange termijn het verschil maken. Het is een aanpak die de afgelopen jaren aan populariteit inboet. Er is steeds meer enthousiasme voor de private sector en privé-initiatieven. Natuurlijk kan een inzamelactie op korte termijn mensen helpen, maar laten we ook duurzaam werken met de nodige inbreng van de mensen zelf.”

De komende maanden verspreidt FOS ook enkele advertenties die de lezer een vraag voorschotelen en tot nadenken stemmen.”We hopen dat het filmpje het debat aanzwengelt”, gaat Vandewalle verder. “Niet alleen over de nood aan structurele  ontwikkelingssamenwerking, maar even goed over het klassieke beeld dat leeft over andere landen en culturen. Mensen uit Zimbabwe, Peru of eender waar zijn even weerbaar en dynamisch als wie dan ook. Het beeld van arme, weerloze kindjes of volwassenen is niet alleen denigrerend, maar ook onjuist. Hopelijk hoort die beeldvorming voor goed tot het verleden.”

Het filmpje en meer info vindt u op de website van FOS.