In de toelichting aan de Politieraad werden in het verleden steevast de detailcijfers van de verschillende Boomse wijken bekendgemaakt. In 2013 was dit trouwens ‘hot news’ omdat het gestegen onveiligheidsgevoel in de wijk Centrum voor Burgemeester Baert (NV-a) hét argument was om een massale investering in bewakingscamera’s goed te praten. Baert toeterde toen in alle kranten dat hij het centrum veiliger zou maken.

Bij de voorstelling van de bevraging van 2016 waren er plots geen detailcijfers meer per wijk. Op vraag van politieraadslid Peter De Ridder kreeg BOOM één te horen dat de veiligheidscijfers in de drie zogenaamde probleemgebieden van 2013 (Centrum, Noeveren en Terhagen) wel gestegen waren maar dat het minimumstreefcijfer van 50% “mensen die zich veilig voelen” nog niet werd behaald. Ook in de persmededeling die door de politiezone werd verspreid is nergens sprake van aparte cijfers voor de Boomse wijken.

Politieraadslid Peter De Ridder : “het leek me een vreemde gang van zaken. Om duistere redenen werden de detailcijfers niet bekendgemaakt. Ik vroeg dan ook het hele rapport op. Dat ontving ik gisteren, twee weken na de bewuste Politieraad”.

Onveiligheidsgevoel in Boom Centrum stijgt nog tegenover 2013 : ziehier de cijfers die NIET bekend werden gemaakt :

2010 : 52% voelt zich veilig        2010 : 14% voelt zich onveilig

2013 : 38% voelt zich veilig        2013 : 24% voelt zich onveilig

2016 : 32 % voelt zich veilig      2016 : 28% voelt zich onveilig

Hét pronkstuk van de Boomse N-VA, de aanpak van het onveiligheidsgevoel in Boom Centrum, is dus vooral “schone schijn”. De inwoners van het Centrum voelen zich NIET veiliger door het cameranetwerk. Integendeel, de situatie was nog nooit zo erg. Na vier jaar beleidsverantwoordelijkheid beseft Burgemeester Baert natuurlijk dat hij deze barslechte cijfers niet meer kan doorschuiven naar het verleden : vandaar ook dat er dan maar niet over gecommuniceerd wordt.

Camera’s en een pseudo-wijkkantoor in de Hoogstraat zijn dus geen wondermiddel

Immers in Terhagen (van 47% naar 69%) en Noeveren (van 45% naar 49%), de twee andere probleemgebieden van de enquête van 2013, is er wel een stijging van het veiligheidsgevoel. Opmerkelijk : daar hangen geen camera’s.

Zijn die camera’s dan nutteloos? BOOM één weet het gewoon niet. Niemand trouwens : bij navraag blijkt dat er geen statistieken worden bijgehouden van vastgestelde feiten en van opgeloste zaken. Burgemeester Baert schermt met enkele geïsoleerde gevallen waarin de camera’s hun nut (zouden hebben) bewezen., maar concrete en correcte informatie ontbreekt. Opmerkelijk voor zo’n grote investering.

Wat wél blijkt uit cijfers van de politiezone is dat het veiligheidsprobleem zich verplaatst : er worden steeds meer feiten vastgesteld rond de door camera’s bewaakte zone. BOOM één vraagt zich af naar waar het probleem zich gaat verplaatsen als de tweede fase van camerabewaking (op de Kaai en Varkensmarkt) operationeel gaat zijn.

Het wijkkantoor in de Hoogstraat is een verdienstelijke poging om de politiezorg dichter bij de Bomenaars te brengen. Maar ook hier stellen we ontnuchterende cijfers vast : in 2013 was 90% van de inwoners van BOOM Centrum tevreden over de beschikbaarheid van de politie op het commissariaat. In 2016 daalde dit tot 60%, ondanks de opening van het wijkkantoor in tussentijd. Misschien ontdekte de Bomenaar dat dit ook weer vooral “schone schijn” is : enkel tussen 17 u en 20 u op maandagavond is er effectief een politie-inspecteur aanwezig in de Hoogstraat. Voor heel wat zaken zoals bijv. aangiftes kan men hier trouwens niet terecht.

Tot slot : de gemeente Boom geeft nu al twee jaar 50.000 euro extra uit aan een bijkomend personeelslid van de politiezone. Tot op heden is het niet duidelijk waar die persoon wordt ingezet, en wat de meerwaarde hiervan voor Boom is.

Patrick Marnef : “BOOM één vraagt dat Baert zijn bevolking correct informeert, ook als de cijfers aantonen dat zijn beleid niet aanslaat. In plaats van tijd te steken in het verdoezelen van de feiten en het creëren van “schone schijn” zou hij beter bijsturen in overleg met de gemeenteraad en de politiezone.”