“Een voorstel van sp.a om de vrijwilligers uit te betalen door je partij laten wegstemmen, en vervolgens een brief sturen  naar de verenigingen dat het de fout van sp.a is dat er nog niet kan uitbetaald worden, ik vind dat nogal een kromme redenering”, zegt Daan Deckers. “Het is inderdaad zo dat er door ons een klacht werd ingediend om het besluit van de gemeenteraad te schorsen. Maar dat gaat over bezwaren die wij uitten bij de manier waarop deze betoelaging tot stand kwam. Het is onze taak als oppositie om hierop toe te zien en waar nodig in te grijpen. Maar als er geen fouten gemaakt waren bij het opstellen van het dossier, dan hadden wij geen redenen om een klacht neer te leggen. Ik vind het dus nét de verantwoordelijkheid van de burgemeester en zijn team dat de verenigingen nog niet uitbetaald zijn”, kaatst Deckers de bal terug in het kamp van Terwingen. “Bovendien had hij zelf de kans om het amendement van sp.a, om enkel de vrijwilligers uit te betalen, mee goed te keuren. Maar daar ging hij niet op in. Een gemiste kans.”

“Dat de burgemeester de Zwarte Piet in ons kamp probeert te leggen, dat is zijn goed recht, en dat hoort nu eenmaal bij politiek. Maar dat hij, vanuit zijn functie als voorzitter van een private vzw, brieven stuurt om een politieke tegenstander in diskrediet te brengen, dat neigt sterk naar misbruik van die functie”, vindt Deckers.

De brief die de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van het OLS stuurde vindt u hieronder terug, net als het besluit waarin het amendement van sp.a werd weggestemd.