Toen de Mechelse politie begin december 2015 een belangrijke tip kreeg over de mogelijke schuilplaats van Salah Abdeslam, op dat moment de meest gezochte terrorist van Europa, werd dat informatierapport eigenhandig tegengehouden door korpschef Yves Bogaerts.

“Zeer vreemd en verontrustend”, zegt sp.a-fractieleider Caroline Gennez. “Daarom hebben we op de politieraad van 11 april een reeks vragen voorgelegd aan het politiecollege. De belangrijkste vragen hielden specifiek verband met het circuleren van info rond die terreurtip: welke info kreeg de Mechelse politie precies binnen? Wanneer? En wat is er al dan niet met die informatie gebeurd? Andere vragen peilden eerder naar het management en de samenstelling van het korps: wat is het verloop en het ziekteverzuim in het korps? Hoe zit het met de diversiteit in de samenstelling? Tot vandaag, meer dan een maand later, en ondanks herhaaldelijk aandringen, blijven al gestelde vragen onbeantwoord.

Dit weekend volgde er - naar aanleiding van mediaberichtgeving over mismanagement en stuitend racisme bij de Mechelse politie - een inderhaast bijeen geroepen persconferentie van de burgemeesters en de korpschef. Veel wijzer werden we daar niet. Dat doet minstens het vermoeden rijzen dat cruciale informatie wordt achtergehouden.” Caroline Gennez betreurt dat burgemeester Somers, voorzitter van het politiecollege, en de politiekorpschef niet open en transparant communiceren. "Het duo kondigde de voorbije jaren nochtans telkens samen, met veel bombardie, goed nieuws aan. Dat maakt het stilzwijgen ook bedenkelijk."

“Transparantie in de werking van politie en justitie - uiteraard met meer respect voor het geheim van het onderzoek dan vandaag vaak het geval is - is de basis voor het vertrouwen in een democratische rechtsstaat. Voor de lokale overheid geldt dat des te meer voor de werking van de lokale politie. We roepen burgemeester Bart Somers op om de zaken die mislopen binnen het Mechelse korps heel serieus te nemen. De veiligheid van de burger moet centraal staan in het functioneren van politie en justitie, niet de bescherming van de eigen diensten.”

Naar aanleiding van de mediaberichtgeving, onze vragen op de Politieraad en de ontbrekende antwoorden vraagt sp.a opnieuw de onmiddellijke bijeenroeping van een extra politieraad in Mechelen. We gaan ervan uit dat alvast de N-VA-fractie, die bij monde van raadslid Kucam duidelijkheid eiste, deze oproep zal steunen. Graag horen we burgemeester Bart Somers en korpschef Yves Bogaerts antwoorden op onze vele vragen”, besluiten Marc De Laet en Caroline Gennez.