Van 29 september tot en met 14 oktober 2017 kan elke Gentenaar vanaf 14 jaar stemmen voor zijn of haar drie favoriete bewonersprojecten op www.burgerbudget.gent. 105 projecten dingen naar de gunst van de kiezers.

Burgemeester Daniel Termont verwacht er veel van. 'Het project 'Burgerbudget' is een belangrijk experiment op het vlak van participatie. Gent is opnieuw pionier wat dat betreft. Bovendien is het een 'oefening in democratie': het stadsbestuur staat de beslissingsbevoegdheid af over een deel van het overheidsbudget, de initiatiefnemers moesten een voorstel uitwerken en stemmen ronselen, de Gentenaars mogen samen beslissen over de voorstellen. Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.'

Elk voorstel kan tussen 20.000 euro en 150.000 euro krijgen. In totaal is liefst 1.350.000 euro te verdelen. De stemming telt mee voor 70% van het totaalresultaat, het oordeel van de Dialoogkamer (een groep experts onder voorzitterschap van Filip De Rynck, professor Bestuurskunde Universiteit Gent) is goed voor 30%. Na de stemming wordt een ranglijst gemaakt voor elk van de drie zones van project. Projecten krijgen de voorgestelde subsidie, beginnend bij de nummer 1, tot het budget binnen de zone op is.

Eind oktober is het resultaat van de stemming gekend.