Met afgrijzen vernemen we de beslissing om te snoeien in de bescherming van onze bevolking. Gegroeid uit WOII heeft de Burgerbescherming een geweldige reputatie opgebouwd. Door de jaren heen konden de burgers in noodsituaties allerhande rekenen op de inzet van vele helpende handen. Met een perfecte territoriale spreiding was binnen een minimum van tijd de geleverde hulp ter plaatse. Onze Burgerbescherming beschikt over de noodzakelijke middelen om met een levensreddende tussenkomst in geval van chemische, bacteriologische, radiologische en zelfs nucleaire rampen de inwoners te beveiligen.

Met schaarse middelen moet zuinig omgesprongen worden. Dat kan door rationeler de middelen over de gekende kolonnes van de Civiele Bescherming te verdelen. Niet door deze te schrappen. De beslissing die nu door NVA-minister Jambon genomen is om alle eenheden te laten verdwijnen en enkel nog Brasschaat over te houden, nota bene in de gemeente van burgemeester Jambon, tart elke verbeelding. Hulpverlening dient altijd snel ter plaatse te zijn. Hoelang gaan de gekende wagens van de Civiele in de file staan als deze op weg zijn voor een reddende actie aan de kust? Jabbeke is te dichtbij, zeker? hetzelfde voor het centraler gelegen gebied rond de hoofdstad. Wie enigszins verstand heeft van hulpverlening weet dat afstand en tijd hier cruciale factoren zijn. Een goed uitgeruste en centraal gelegen kazerne is daarbij van goudwaarde.

Hulpverlening aan de eigen bevolking staat blijkbaar niet op de eerste plaats. Bezuinigingen wel. Daarom ook verzetten onze afdeling zich ook massaal tegen de aangekondigde sluiting van alle kazernes van de Civiele Bescherming. Zeker tegen deze van de kolonne van Liedekerke. De getroffen werknemers kunnen op onze steun en inzet rekenen. Wij willen snelle en aanvaardbare hulp aan de ganse bevolking in geval van nood.

Wij zijn  tegen Jambon's plan om  de hulp Niet Voor Allen te organiseren.