Uit diverse studies blijkt dat het gemiddelde gezinsinkomen van bejaarden de laatste jaren er alleen maar op achteruit is gegaan. Tot voor een paar jaar hadden er nog 66 procent een gemiddeld inkomen van 1500 euro. Nu is dat gezakt tot 61 procent. We zitten daarmee op het niveau van Portugal. En rondkomen met 1500 euro met twee is natuurlijk niet evident. Als er dan nog een hap vanaf gaat voor het openbaar vervoer, dan moet je ergens anders op besparen. Of je sociaal leven terugschroeven en thuis blijven. En dat zou ook nefast zijn voor bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, want heel wat bejaarden nemen de bus om vrijwilligerswerk te doen.