De Vlaamse regering gaat totaal voorbij aan de realiteit waar vele gepensioneerden zich in bevinden. “Met een veelal laag pensioen en een autobezit dat amper de helft bedraagt van dat bij de actieve bevolking, rekenen onze 65-plussers op het openbaar vervoer om zich te verplaatsen”, aldus Joris Vandenbroucke. “En net voor zij die zo afhankelijk zijn van bus en tram, heeft de Vlaamse regering een zeer forse tariefverhoging in petto.”

“Een maatregel die hard zal aankomen”, gaat Joris Vandenbroucke verder. Veel gepensioneerden zullen zich noodgedwongen minder verplaatsen of teruggrijpen naar de auto. Meer sociaal isolement en meer files zullen het resultaat zijn. Welke logica, welke visie hier achter zit, is een raadsel. Feit is dat deze Vlaamse regering de sociale functie van het openbaar vervoer miskent en niet investeert in duurzame alternatieven voor ons compleet vastgelopen autoverkeer.”