“De Lijn laat ons weten dat de normale reisweg van lijn 6 vanaf 6 november 2016 hervat wordt en er dus opnieuw via de Delvinlaan en de Wolterslaan gereden wordt. Omwille van doorstromingsredenen is er, in overleg met de stad Gent, wel beslist om niet meer via de Jos Verdegemstraat en de Doornakkerstraat te rijden. Deze twee straten zijn immers te smal om autoverkeer en busverkeer te laten kruisen. Het schrappen van parkeerplaatsen over de volledige lengte van deze straten is niet wenselijk, gezien de hoge parkeerdruk in deze straten. Als alternatief zullen de bussen in beide richtingen daarom via de Adolf Baeyensstraat rijden. Daardoor zal de halte ‘Gent Adolf Bayenstraat’ in de Verdegemstraat  niet meer bediend worden. Er komt echter een nieuwe halte met de naam ‘Gent Oscar Colbrandtstraat’. De halte zal gelegen zijn in de Adolf Baeyensstraat, ter hoogte van de huisnummers 132-140. Een aantal maatregelen werden inderdaad ondertussen uitgevoerd. Voor een bijkomende maatregel m.b.t. de Meeuwstraat wordt momenteel het concept afgestemd, omdat dit intussen niet enkel gaat om het verplaatsen van de haltelocatie, maar ook om een begeleidende maatregel door het inpassen van een bijzondere overrijdbare bedding, om de bus toe te laten voorbij de file te rijden die hier ontstaat wanneer Meulestedebrug open staat. De maatregel m.b.t. het uitstulpen van de haltes Heernisplein, is een infrastructurele maatregel die vermoedelijk niet meer voor het invoeren van het circulatieplan kan uitgevoerd worden.”

Sven Taeldeman en Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke zijn tevreden: “de buslijn 6 komt terug volledig door het hart van de wijk Heirnis-Heilig Hart en doet dit met stillere bussen en met een vlottere doorstroming. De reizigers én de buurt varen er wel bij.”Onze Gentse sp.a mandatarissen pleitten hiervoor, behartigden het dossier en organiseerden zelfs samen met buurtbewoners een kleine manifestatie in St- Amandsberg om de terugkomst van de bus in de wijk te eisen. Even was er hierover immers onduidelijkheid.