Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke wil dat de busvloot van De Lijn niet alleen verjongt, maar ook sneller vergroent. 95% van de bussen van De Lijn rijdt op dieselmotoren, de 238 nieuwe bussen die de Vlaamse regering onlangs bestelde, zijn allemaal diesels. “Het aantal hybride, elektrische- en waterstofbussen moet hoger”, zegt Joris Vandenbroucke. “Deze bussen kosten meer maar zijn zuiniger, stiller, klimaatvriendelijker en minder schadelijk voor de luchtkwaliteit. Ze verhogen ook de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer.”

Het verkeer is een van de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot, fijn stof en lawaai. De leefbaarheid in en rond onze steden staat sterk onder druk door ongezonde lucht en lawaaioverlast. Daarnaast weten we dat onze CO2-uitstoot drastisch omlaag moet om het klimaat te ontzien. “De Vlaamse regering ontmoedigt burgers om nog dieselwagens te kopen en vraagt aan de transport- en distributiebedrijven om te investeren in milieuvriendelijke voertuigen”, zegt Joris Vandenbroucke, “Om de luchtkwaliteit te verbeteren en onze klimaatdoelstellingen te halen , moeten we inderdaad allemaal inspanningen leveren. Maar dan verwacht ik dat de Vlaamse regering zelf ook het goede voorbeeld geeft.”

Vandenbroucke wil dat de Vlaamse regering investeert in milieuvriendelijkere bussen voor De Lijn. “Samen met onze ambitie om het aandeel van het openbaar vervoer in onze verplaatsingen op te drijven, moeten we ook de vergroening van dat openbaar vervoer versnellen. We weten dat bussen met hybride-motoren zuiniger, stiller en milieuvriendelijker zijn, we weten ook dat de elektrische mobiliteit en waterstoftechnologie razendsnel evolueert.”

De bussen die de regering vandaag bestelt, zijn de bussen die morgen rondrijden in onze steden en dorpen. Laat ons afspreken dat we stelselmatig het aandeel hybride, elektrische- en waterstofbussen bij elke nieuwe bestelling opdrijven. Zo moet het haalbaar zijn om de klassieke dieselmotor tegen 2030 volledig te bannen uit de busvloot van De Lijn. Een milieuvriendelijker openbaar vervoer is niet alleen goed voor het klimaat en de luchtkwaliteit, het is ook een aantrekkelijker alternatief voor de auto”, besluit Joris Vandenbroucke.