De wijken rond het Weststation in Molenbeek zijn erg dichtbevolkt.

  • Vele gezinnen zijn klein behuisd
  • heel wat kinderen en jongeren zijn voor spel en vrije tijd op de openbare ruimte aangewezen. 
  • Het nieuwe wijkcontract ‘Westoever’ biedt daarom volgens sp.a en PS Molenbeek (die in Molenbeek met een gemeenschappelijke lijst opkomen) een ideale gelegenheid om te investeren in ruimte en infrastructuur voor de Molenbeekse jeugd. 
  • De socialisten willen dat de gemeente daar werk van maakt.

Nieuw wijkcontract

Het wijkcontract ‘Westoever’ werd toegekend in 2017:

  • De studiefase is nu bezig, 
  • eind dit jaar worden belangrijke knopen doorgehakt. 
  • Het wijkcontract wil de dichtbevolkte wijken rond het Weststation renoveren en extra ‘adem geven’. 
  • In totaal worden er 15 miljoen euro aan investeringen voorzien, geld dat voornamelijk van het Brussels Gewest afkomstig is.

Overlast

Jef Van Damme (sp.a): “Onze gemeente is erg jong: 25% van de Molenbekenaren is jonger dan 18. Veel van deze jongeren hebben thuis onvoldoende plaats om te spelen of elkaar te ontmoeten. Jongeren die op straat rondhangen zorgen dan weer soms voor overlast of irritatie bij buurtbewoners”.

Daarom willen sp.a en PS dat van het Wijkcontract gebruik wordt gemaakt om te investeren in jeugdinfrastructuur:

  • minstens een nieuw jeugdhuis dat wordt uitgebaat door een gespecialiseerde vzw 
  • er moeten ook speelpleintjes komen aan beide zijden van het westelijk ringspoor, liefst met veel groen en waterpartijen.

Van Damme: “Wij willen dat de openbare ruimte wordt ingericht op maat van kinderen en jongeren: veel toegankelijk groen, waterpartijen, etc. Kortom: ruimte om te ravotten”.

Foto: ©Lieven Soete