Schepen Resul Tapmaz (sp.a) had het reeds aangekondigd: in maart 2017 worden de buurtcentra Sluizeken, Rabot en Macharius omgevormd tot 'buurtsecretariaat': aparte lokalen in de buurtcentra, volledig uitgerust als deelwerkplek, worden kosteloos ter beschikking gesteld van bewonersgroepen en verenigingen. Daarnaast lanceert het stadsbestuur begin februari 2017 een oproep voor de uitbouw van een buurtontmoetingsplaats door een autonome partner in buurtcentrum Gentbrugge. Met de twee nieuwe initiatieven wil de Stad Gent de kaart trekken van buurtbeheer en de buurtcentra nog meer laten groeien tot een stek waar buurtbewoners en partnerorganisaties de hele week door zorgen voor leven en activiteit.

Met de twee nieuwe initiatieven wil de Stad Gent de kaart trekken van buurtbeheer en de buurtcentra

Beide initiatieven werden na bespreking in de gemeenteraad ondertussen goedgekeurd. sp.a raadsleden Mieke Bouve en Guy Reynebeau drukten tijdens het debat hun waardering uit voor de wijze waarop de schepen de buurtinitiatieven een nieuwe stimulans geeft. Guy noemde het een moedige beslissing, Mieke had het over interessante experimenten. Zij toonde zich vooral geïnteresseerd in de wijze waarop de zgn. flexwerkplaatsen beweging en samenwerking in de buurten zullen brengen. Reynebeau stelde duidelijk dat de nieuwe zienswijze via een oproep aan de verenigingen niets te maken heeft met het werk en de inzet van de buurtwerkers, integendeel. Zij leverden goed werk in soms moeilijke omstandigheden inzake infrastructuur en ligging aan de buitenrand van het werkingsgebied. Hij gelooft sterk in de creativiteit van de mensen en is er van overtuigd dat tal van initiatieven vlug onderdak zullen vinden. Schepen Tapmaz dankte zijn collega’s en maakte nog eens duidelijk dat hij sterk gelooft in deze vernieuwde aanpak.‘Buurtbeheer houdt in dat de buurt zelf beschikking krijgt over een buurtcentrum en zo ook in sterke mate het aanbod vorm krijgt door buurtbewoners, bewonersgroepen en lokale verenigingen. Ik geloof dat dit systeem goed is voor de buurtcentra. De wijk krijgt het gevoel van eigenaarschap van ‘haar’ buurtcentrum. Door buurtpartners op dezelfde momenten gebruik te laten maken van een buurtsecretariaat  leert men elkaar beter kennen, kan samenwerking groeien en ontstaan gezamenlijke initiatieven. et is goed dat we pro actief inspelen op de voortdurende zich wijzigende samenleving. Wij gaan ervoor!’ zo stelde hij.