Veel groen en leuke ontspanningsplaatsen zijn gewoon leuk en aangenaam in verstedelijkte buurten. Niet iedereen heeft een tuin, maar toch gaan we graag naar buiten en voor jongeren en kinderen zijn het plaatsen waar ze hun energie kwijt kunnen en elkaar ontmoeten. Energie en nood aan ontspanning, weg van de alledaagse drukte… “dat was de insteek om ook rond de residentie van Beveren gelegen aan de neermeerskaai, plannen te maken om volledig nieuwe speeltuin te realiseren,” zegt Anne Schiettekatte, fractievoorzitter voor sp.a in de gemeenteraad.

Na een rondgang in de buurt door de verschillende stadsdiensten, zoals de jeugddienst en de wijkregisseur, werden plannen gemaakt voor een beperkte herinrichting van de groenzones rondom de verschillende residenties aan de Watersportbaan (Neermeerskaai-Europalaan-Nekkersberglaan). Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen Rudy Coddens (sp.a): “De vraag naar speeltoestellen aan residentie van Beveren werd eind juni door de Groendienst, Jeugddienst en wijkregisseur bekeken en tijdens een gezamenlijk overleg besproken. Het is de bedoeling om enkele spelprikkels voor de allerjongsten dichter bij de gebouwen te plaatsen.”

De Groendienst zal, in samenwerking met de wijkregisseur, de bewoners van de verschillende residenties tijdig betrekken bij het ontwerp van de herinrichting en keuze van de speelelementen. “Ja dat is zo,” gaat Anne Schiettekatte verder, “ De bewoners, de buurt en dus de ‘gebruikers’ zullen gehoord worden. Het is niet meer van deze tijd dat ingrijpende aanpassing in een buurt doorgevoerd worden door naast de ‘experts’ niet die mensen te horen die jaren zullen leven middenin het veranderde.” 

Daarnaast wil de stad een logische en veilige doorgang maken tussen de residenties en de reeds aanwezige speeltuin (tussen de Europalaan en de Bellevédèreweg), hiervoor zullen we de aanwezige wandelpaden verbinden en waar nodig nieuwe wandelpaden aanleggen. In de reeds aanwezige speeltuin komen banken zodat bijvoorbeeld ouders daar rustig kunnen zitten terwijl hun kinderen zich uitleven op de speeltoestellen of sportterreintjes.

“Het wordt een absoluut een meerwaarde voor de buurt”, voegt Rudy Coddens er nog aan toe. “Maar omdat we voelen dat de vraag en wens er nu al is, en het project pas gerealiseerd kan worden in 2019/2020, kunnen de kinderen deze zomer alvast terecht op de speelcontainer (de zogenaamde ‘robots’) die in de buurt van de gebouwen werd geplaatst.”