De stad Mechelen dient een bouwaanvraag in om de woning die deel uitmaakt van de campus Mechelen van de Hogeschool Antwerpen (voormalige SITO) om te bouwen tot een mini-crèche. Schepen voor Kinderopvang Rita Janssens is tevreden dat de eerste resultaten om bijkomende plaatsen in de kinderopvang te creëren dichterbij komen.

“We steunen alle initiatieven die het tekort aan plaatsen verminderen in onze stad en nemen als stadsbestuur ook zelf onze verantwoordelijkheid op. In deze nieuwe mini-crèche zullen binnenkort 10 kindjes terecht kunnen”, zegt Rita Janssens.

Het beleid van het huidige stadsbestuur voor kinderopvang is zeer ambitieus. Het blijft de bedoeling om zo snel mogelijk het tekort aan opvangplaatsen weg te werken. In een dynamische toekomstgerichte stad is dit dan ook absoluut noodzakelijk.
 
“Werkende ouders, maar ook ouders die zich via opleidingen, en tewerkstellingstrajecten willen ontwikkelen, moeten in onze stad over voldoende kinderopvang kunnen beschikken. Ondanks heel wat plaatsen, zowel in de openbare als in de (semi-)private sector, blijft het tekort naar schatting 200 plaatsen. We pakken dit probleem aan en treden niet alleen op als regisseur van het beleid inzake kinderopvang, maar ook als initiatiefnemer”, vervolgt Janssens. “Ieder kind en gezin heeft immers recht op kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang.”
 
De bouwaanvraag die werd ingediend betreft het verbouwen van de voormalige portierswoning tot een mini-crèche. Het volume van de woning telt drie bouwlagen en is afgewerkt met platte daken. De houten overkapping aan de achterzijde zal worden afgebroken en vervangen door een volwaardige uitbouw. Op de eerste verdieping wordt een terras voorzien en al het schrijnwerk wordt vervangen. Alle noodzakelijk voorzieningen zullen worden aangebracht: een kitchenette en verzorgruimte op het gelijkvloers, een rustruimte en badkamer op de eerste verdieping en een personeelsruimte en berging op de tweede verdieping. Kortom, alles zal aanwezig zijn om een nieuwe, mooie crèche te openen.
 
De stad zal deze nieuwe mini-crèche zelf uitbaten en zal ervoor zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van het aanbod. Het dagtarief zal op basis van het inkomen bepaald worden. Zodra de bouwvergunning - die moet worden afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar - er is, kunnen de werken starten.
 
“Mini-crèches zijn een effectieve en goedkope manier om snel meer kwalitatief hoogstaande kinderopvangplaatsen in Mechelen te realiseren, we hopen ook de volgende jaren vergelijkbare initiatieven te ondersteunen zodat binnenkort elke Mechelaar die dat nodig heeft kan rekenen op uitstekende, betaalbare kinderopvang”, besluit Rita Janssens.