De gemeente sloot een overeenkomst met Arro-Antwerpen om voor langere termijn een perceel grond in gebruik te nemen om er een buurtspeelpleintje in te richten.

Het betreft een perceel van 1.600 m², gelegen in de Witzenbergstraat (als je langs de Kammenstraat de wijk inrijdt, onmiddellijk links achter de parkeerplaatsen en de elektriciteitscabine).

Tijdens de paasvakantie bevraagde de jeugddienst zowel de ouders als de kinderen uit de wijk naar de mogelijke inrichting van het speelpleintje.  Ook tijdens de Buitenspeeldag van woensdag 19 april konden de kinderen uit de omgeving hun mening geven over de inrichting en de speeltoestellen die op het pleintje moeten komen.

Het speelpleintje wordt door de groendienst nog ingezaaid, maar er werd intussen al een picknickbank en een lage afsluiting geplaatst.  Ook staat er al een schuifaf die geschikt is voor iets oudere kinderen en veerwippen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Bedoeling is dat tegen de zomervakantie het nieuwe speelpleintje officieel kan worden in gebruik genomen.

In het budget voor dit jaar is ook een bedrag van € 70.000 opgenomen om in de wijk een aantal parkeerstroken aan te leggen, een publieke fietsenstalling te plaatsen en de nodige aanplantingen te doen.  De technische dienst werkt volgende maand deze plannen verder uit, zodat ook deze zo spoedig mogelijk kunnen worden uitgevoerd.