Café De Markten, het café in de gebouwen van het gelijknamige gemeenschapscentrum dat bekend staat om zijn zomerterras, is momenteel gesloten voor renovatie. Eind 2016 besloot BVBA Kiso Project, de toenmalige concessionaris, de uitbating iets vroeger dan het einde van de concessie-overeenkomst stop te zetten. De Vlaamse Gemeenschapscommissie en gemeenschapscentrum De Markten zullen in afwachting van een nieuwe uitbater een grondige en noodzakelijke renovatie uitvoeren. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar een nieuwe uitbater voor het café. 

De opfrissings- en herinrichtingswerken aan het café, het sanitair blok en de keuken, zijn voorzien in april en mei 2017. Een architect werd aangesteld om alles in goede banen te leiden. De bedoeling is dat het café voor de zomer opnieuw de deuren kan openen.

Geïnteresseerden in de uitbating van het café kunnen terecht op de infosessie op 16 januari in GC De Markten. De deadline voor het indienen van een dossier is 15 februari 2017. Alle verdere informatie kunnen ze vinden bij:

  • Rik Van Goethem, dossierbeheerder aanbesteding entiteit gemeenschapscentra, op 02 563 05 75 of Rik.vangoethem@vgc.be
  • Nora De Kempeneer, Centrumverantwoordelijke GC De Markten, op 02 512 34 25 of op Nora.dekempeneer@vgc.be

Brussels minister Pascal Smet, bevoegd voor de gemeenschapscentra in de Vlaamse Gemeenschapscommissie, licht de zoektocht naar de nieuwe concessionaris toe: 'Met de oproep gaan we op zoek naar een nieuwe uitbater die garant staat voor de nodige kwaliteit, duurzaamheid, een gezond personeelsbeleid, respect voor het Nederlandstalig karakter in een meertalige context en die een visie heeft op de relatie van de horecazaak tot het gemeenschapscentrum. De jury zal de dossiers aftoetsen aan deze criteria.'