170  Mortselse gebruikers

Het autodeelsysteem Cambio blijft groeien in Mortsel. Wegens het stijgend aantal Cambio-gebruikers in Mortsel - 170 op 1 februari 2018 - en de hoge bezettingsgraad van de wagens, is er nood aan een achtste en negende wagen.

Goed nieuws vindt schepen voor Duurzame Ontwikkeling Steve D'Hulster (sp.a): "Elke cambio houdt 8 gewone wagens uit het verkeer en uit onze Mortselse straten. Via cambio bieden we mensen een valabel alternatief voor hun (tweede) wagen. We zijn dan ook erg blij dat we ons Cambio-aanbod verder kunnen uitbreiden. 

Cambio enorm succes

Momenteel zijn er vier Cambio-standplaatsen in Mortsel met in totaal zeven Cambio-wagens: ’t Parkske (één wagen), Stadsplein (twee wagens), Mortsel-dorp (één wagen) en Mortsel Krijgsbaan (drie wagens). Door de grote populariteit  kunnen momenteel te veel aanvragen kunnen momenteel niet worden ingewilligd. Dergelijke hoge weigeringsgraad dient te worden vermeden omdat dit het systeem dreigt te hypothekeren. Indien men te vaak te horen krijgt dat er geen wagen beschikbaar is, dreigt men af te haken en terug over te schakelen op een eigen wagen. Cambio streeft ernaar maximum één op de tien aanvragen te moeten weigeren.

2 extra wagens, 2 extra plaatsen

 Er komr één extra parkeerplaats op de standplaats 'Mortsel Stadsplein' en één extra parkeerplaats op de standplaats 'Mortsel-dorp'. De vraag en het aantal weigeringen op deze plaatsen zijn het hoogst. Er zal worden onderzocht of op één van deze plaatsen een grotere gezinswagen (type Citroën C4) kan worden geplaatst. Zo kunnen er niet alleen meer wagens worden aangeboden, maar ook andere types.