Bijkomende standplaats en bijkomende wagen voor 120 gebruikers Cambio is een groot succes in onze stad. Minder dan drie jaar na de opstart wordt vandaag een vierde standplaats in gebruik genomen, komt er een zesde wagen bij en maken circa 120 mensen gebruik van deze dienst. “Een zeer goede evolutie, want meer Cambio-gebruikers, betekent ook minder privévoertuigen en bijgevolg een verlaging van de parkeerdruk. Daarom dat we graag voldoende parkeerplaatsen voorzien”, zegt schepen voor mobiliteit Karel Geys.

Autodelen is een systeem waarbij meerdere personen om beurt gebruik maken van één of meerdere auto’s. Het gebruik van een auto is losgekoppeld van het individuele bezit ervan. Autodelers gaan uit van het standpunt dat een auto een nuttig instrument is, maar bewust en selectief gebruikt moet worden. Een auto is immers niet voor elke verplaatsing het beste vervoersmiddel. Een standpunt dat schepen van mobiliteit Karel Geys volledig onderschrijft.
 
Cambio is een autodeel-systeem waarbij een organisatie een wagenpark aanbiedt. Bewoners die niet elke dag gebruik maken van de wagen kunnen in Mechelen een auto uitlenen via het autodeelsysteem Cambio. Een gebruiker betaalt in functie van het gebruik (tijd en kilometers) en kan dus heel wat geld uitsparen als de auto niet zo dikwijls gebruikt wordt. Van de wagens zelf (onderhoud, keuring, administratie, ...) hoeft men zich niks aan te trekken, Cambio zorgt voor alles. Kortom : makkelijk en prijsvoordelig. Ideaal voor wie weinig rijdt ... of als alternatief voor de vaak minder gebruikte 2e wagen.
 
Naast particuliere gebruikers telt Cambio ook heel wat ‘zakelijke’ gebruikers. Zij stellen de Cambio-wagens ter beschikking van hun werknemers zodat deze voor hun dienstverplaatsingen met de wagen beroep kunnen doen op Cambio. Op die manier hoeft het bedrijf of de organisatie in kwestie niet in een (groter) eigen wagenpark te investeren en hoeft de werknemer niet de baan op met zijn/haar eigen wagen.
 
Cambio in Mechelen
 
De formule slaagt ook aan in Mechelen, zodat er weer nood is aan uitbreiding. Daarom breidt Cambio zijn wagenpark uit met een 6e wagen. Om de spreiding te optimaliseren, werd er ook voor gekozen de bestaande standplaats in de Keizerstraat te ontdubbelen : één wagen komt iets meer stadinwaarts te staan (met name aan het Sint Janskerkhof, nabij de oude Stadsfeestzaal) en één wagen wordt geplaatst nabij het station Mechelen Nekkerspoel zodat ook de achterliggende wijken achter dit station beter bediend worden. Samen met de drie standplaatsen aan het Mercierplein (drie plaatsen) en de Antwerpsepoort (Centjesmuur) telt Cambio vanaf vandaag, 4 standplaatsen in Mechelen.
 
Maar de Mechelse cambio-gebruikers kunnen natuurlijk niet alleen in Mechelen terecht om een wagen te lenen. Een gebruiker kan in elke cambio-stad in België terecht om een wagen te lenen. Wie bvb in de regio Gent met de wagen op stap moet, kan rustig met de trein naar Gent en daar een wagen oppikken (en vermijdt zo het spitsverkeer op de ring rond Brussel). In totaal staan er momenteel meer dan 300 wagens klaar, verspreid over meer dan 100 standplaatsen in 15 steden. Ruim 7.000 mensen maken in België al van dit aanbod gebruik.
 
“De stad ondersteunt Cambio door het ter beschikking stellen en inrichten van de benodigde standplaatsen, door communicatief mee autodelen te ondersteunen en door parkeerkaarten ter beschikking te stellen voor elke Cambio-wagen. Autodelen komt immers tegemoet aan de grote parkeerdruk in de stad : één cambio-wagen vervangt minstens 8 à 12 particuliere wagens in de buurt en draagt mee een steentje bij tot een verminderde belasting voor het milieu. Cambio-gebruikers maken daarenboven meer gebruik van milieuvriendelijke vervoersalternatieven, als de bus, de trein en de fiets. Tenslotte kiest Cambio ook doelbewust voor wagens met een minimale ‘ecologische bandafdruk’ ”, besluit Karel Geys.