Momenteel zijn er in Kortrijk 5 Cambio-wagens verdeeld over 3 standplaatsen: Station (2 wagens) Graanmarkt (2 wagens) en Jan Breydel (1 wagen). Nog dit jaar wordt het aantal wagens uitgebreid naar 7. Er komt een bijkomende wagen op de standplaats Jan Breydel en stad Kortrijk stelt één van de stadswagens tijdens het weekend ter beschikking. Die wagen krijgt een standplaats in de Papenstraat. Op dit moment telt Cambio in Kortrijk 230 gebruikers. Cambioklanten krijgen in Kortrijk een aantal faciliteiten: de wagens beschikken over een gereserveerde parkeerplaats en mogen in Kortrijk overal gratis parkeren op straat. In de toekomst kunnen Cambiogebruikers ook op de bewonersparkeerplaatsen terecht. 

38% van de Cambioklanten deed zijn of haar wagen van de hand na aansluiting bij Cambio. Nog eens 27% besliste door Cambio om geen (eerste of tweede) wagen aan te kopen. Dat autodelers minder vaak een wagen gebruiken blijkt ook uit de bevraging: meer dan de helft zegt nu minder vaak de wagen te gebruiken en kiest dus voor een andere manier om zich te verplaatsen: 27% gaat vaker te voet, 35 % zegt meer de fiets te gebruiken en 49 % stapt meer op bus of trein. Cambio gaat er van uit dan 1 gedeelde wagen 9 à 12 privéwagens vervangt.

Schepen Axel Weydts: “Voor Kortrijk betekent dit dat er ongeveer 56 privéwagens minder op straat rondrijden of geparkeerd staan. Dat komt overeen met één derde van de capaciteit van de nieuwe parking Houtmarkt. Die ruimte kunnen we dus anders invullen. Autodelen past perfect in een stad waar we ruimte creëren voor verschillende soorten mobiliteit en open ruimte voor de inwoners. Het stadsbestuur juicht het succes van Cambio dus zeker toe. De vaststelling dat enkele poolwagens van de stad in het weekend meestal ongebruikt geparkeerd stonden onder het stadhuis heeft ons geïnspireerd om mee te werken aan het project van Cambio. Hiermee stellen wij als grotere werkgever in Kortrijk een voorbeeld vanuit de stad. Indien het experiment bijval kent zullen wij het uitbreiden en de wisselwerking kan op termijn de aanleiding zijn tot het verminderen van ons eigen wagenpark in het voordeel van de e-fietsen.“

Meer info; Schepen van mobilteit Axel Weydts, 0479 29 93 40