Voortaan wordt nu ook de stationsomgeving aan de kant van het Stationsplein mee gecontroleerd via camera’s. Fenomenen zoals gauwdiefstallen, geweld (ook tegen het personeel van De Lijn), vandalisme en druggebruik in deze omgeving kunnen zo nauwgezet opgevolgd worden. 

Samenwerking tussen Politie Brugge en De Lijn

Er wordt hiervoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met De Lijn. De Lijn staat in voor de financiering van twee bewakingscamera’s op het Stationsplein. Eén vaste camera heeft een duidelijk zicht op de perrons waar de bussen de reizigers oppikken en afzetten. Het is een High Definition camera, waarmee een overzicht verkregen wordt van de omgeving. Er kan ingezoomd worden op de zone waarin zich een incident voordoet.  Een tweede camera is een beweegbare domecamera, waar de dispatchers van de politie Brugge actief mee kunnen werken. Verdachte gedragingen kunnen beter in beeld gebracht worden en het traject van eventueel vluchtende personen kan worden gevolgd. De beelden worden gevisualiseerd in de dispatching van de lokale politie Brugge. Bij ordediensten, incidentmeldingen en ondersteuning van rechercheploegen op het terrein worden de beelden actief en in real time bekeken in de dispatching of in de eventroom van het politiehuis. Dit laat toe om op een doeltreffende manier daden van misdrijven te herkennen en op te sporen.