De aanleiding voor het agendapunt was een schrijven van de korpschef waarin een sfeer van intimidatie, overlast en agressief gedrag door jongeren op het Vander Merschplein beschreven werd. Daarom drong de korpschef aan op het plaatsen van een camera om de pakkans en het veiligheidsgevoel te verhogen op het plein, goederen te beschermen en een ontradend effect te creëren.

Sp.a-Groen keurde de tijdelijke camerabewaking op het Vander Merschplein goed aangezien het inderdaad kan leiden tot een verhoging van de pakkans en zo de politionele activiteiten kan ondersteunen.

“We begrijpen dat in bepaalde situaties en op bepaalde ogenblikken geconcentreerde acties dienen ondernomen te worden wanneer de omstandigheden daar om vragen. We denken ook dat een verplaatsbare vaste camera daartoe geschikt is”, aldus Jelle Janssens.

Maar, zo ging hij verder, “we benadrukken echter dat een camera alleen niet noodzakelijk zal leiden tot een verhoogd veiligheidsgevoel. Politionele (preventieve en repressieve) acties gecombineerd met een verhoogde aanwezigheid van preventiemedewerkers zijn hier ten zeerste aangewezen. De onderliggende oorzaken van het conflict aanpakken is hierbij de boodschap”.