Dexia Israël, de Israëlische dochter van grootbank Dexia, zal geen leningen meer toekennen aan Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever. Een actieplatform nam Dexia onder vuur omdat die kolonies illegaal zijn onder internationaal recht.  "De Dexia-campagne is een hoopgevend voorbeeld van civiele actie, waar ik graag mijn steentje aan bijdroeg.  Een bewijs dat middenveldorganisaties, activisten en politici gezamelijk een verschil kunnen maken", zegt Dirk Van der Maelen.

Op 12 november 2008 besloten een twintigtal organisaties de handen uit de mouwen te steken. Verenigd onder de slagzin ‘Israël koloniseert - Dexia financieert' vroeg het actieplatform aan Dexia om de bezetting niet meer te financieren. Intussen telt het actieplatform 69 lidorganisaties en 1200 facebookleden. Ze verzamelden meer dan 8.000 protestkaarten en lagen aan de oorsprong van verschillende parlementaire vragen . Via lokale en provinciale overheden, die aandeelhouder zijn van de Dexia Group, werden 34 moties tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Brussel neergelegd.

Eens de pers het thema oppikte, werd Dexia's uiteindelijke beslissing onafwendbaar. De Frans-Belgische financiële groep zal voortaan geen leningen meer toekennen aan Israëlische kolonies op bezet gebied.

www.detijd.be