Het schooljaar is ten einde. Maar opvallend: Mechelen start nu al met een campagne om spijbelen en schoolverzuim in september tegen te gaan.

Wees erbij als de schoolbel rinkelt, luidt de slogan van de nieuwe campagne waarmee Mechelen als eerste Vlaamse stad uitpakt. Het gaat om een proefproject van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a).

Zijn partijvoorzitter Caroline Gennez, die in de Dijlestad schepen van Onderwijs is, geeft uitleg. "Met de campagne willen wij kinderen van kansarme gezinnen, vooral allochtone, in september zoveel mogelijk op de schoolbanken krijgen. Het valt ons op dat net die doelgroep van kleuters of kinderen in september vaak nog afwezig blijft in de lessen en daar zijn geen excuses voor", zegt Gennez.

Kinderopvang

Al kan ze wel begrip opbrengen voor de situatie van kansarmen. "Soms heeft het gewoon te maken met het feit dat ze pas in september met vakantie gaan omdat die periode goedkoper uitvalt dan het hoogseizoen. Mensen van vreemde origine denken vaak ook dat de kleuterschool alleen dient om hun kind op te vangen. Aangezien de moeders zelf thuisblijven, doen ze dat liever zelf", vertelt eerste schepen Gennez.

De Mechelse campagne loopt niet alleen in het Nederlands, maar onder andere ook in het Frans, Arabisch, Aramees en Russisch. Als de campagne aanslaat, volgen andere steden in Vlaanderen.