Na weken van speculaties is er eindelijk duidelijkheid over de topplaatsen bij SP.A. Voorzitster Caroline Gennez mag de lijst voor de Vlaamse verkiezingen trekken, Antwerps burgemeester Patrick Janssens staat op de tweede plaats. Eerder was al beslist dat huidig Vlaams minister Kathleen Van Brempt in heel Vlaanderen uitgespeeld wordt en op de Europese lijst zal prijken. Toch duwt Van Brempt ook de lijst in Antwerpen.

'We wilden ons Antwerpse toptrio zo sterk mogelijk uitspelen', vertelt Gennez. 'De stem van de stad én de provincie Antwerpen moet versterkt worden. Patrick Janssens heeft altijd gezegd dat hij in het Vlaams Parlement wil zetelen om als Antwerps burgemeester de belangen van zijn stad te verdedigen. Ik heb als voorzitter een iets breder profiel. Daarom hij op twee, en ik op één.'

Een nieuwe economie wordt zoals bij ongeveer alle andere partijen hét verkiezingsthema voor SP.A. 'Wij gaan voor 100.000 nieuwe jobs en de vrijwaring van onze sociale verworvenheden', aldus Gennez. 'Hoe? Door duurzame overheidsinvesteringen, bijvoorbeeld in scholenbouw of grootschalige projecten zoals de Oosterweelverbinding. Maar bijvoorbeeld ook door de bouw van een nieuw groot ziekenhuis in Mechelen - dat ook heel wat verplegend en verzorgend personeel zal nodig hebben. Met een grootscheeps isolatieprogramma - 600.000 Vlaamse woningen zijn nog niet geïsoleerd - denken we 7.500 jobs te kunnen creëren. En verder moet er meer geïnvesteerd worden in alternatieve energie.'

Op Antwerps vlak wil Gennez de komende jaren vooral wegen op de grote mobiliteitsdossiers. 'Mechelen Mobiel - met onder meer de vernieuwde stationsomgeving, het invullen van missing links in de verkeersinfrastructuur en het Diaboloproject - is voor Mechelen wat het Masterplan voor Antwerpen is. Er moet ook zo snel mogelijk een beslissing komen in het Oosterweeldebat. Hopelijk kan dat nog voor de verkiezingen, zoniet is het aan de komende regering om meteen knopen door te hakken. Ik vind het ook erg belangrijk dat de Antwerpse stem gehoord wordt, liefst nog een volksraadpleging voor de verkiezingen dus.'

Bij een regeringsdeelname van SP.A sluit Gennez een ministerpost overigens niet uit. 'De partijleden hebben mij een mandaat gegeven als voorzitter tot 2011, maar als je je engageert als lijsttrekker moet je ook je verantwoordelijkheden opnemen.'