Op 21 oktober dingt Caroline Gennez, op 11 juni naar voren geschoven door aftredend voorzitter Johan Vande Lanotte, naar de gunst van de leden om het voorzitterschap van de sp.a in de wacht te slepen. Gisteren stelde ze haar intentieverklaring voor.

U wordt gezien als de kandidaat van het partijestablishment. Heeft Vande Lanotte uw intentieverklaring goedgekeurd?

"Nee, hij heeft de tekst zelfs niet willen lezen. 'Ik ben je schoonmoeder niet', zei hij. Ik wil niet breken met mijn voorgangers, maar als partij moet je voortdurend herbronnen. De urgentie is na de opdoffer ook iets groter. We willen ons bezinnen over de basiswaarden van het socialistische project, los van de waan van de dag. We gooien de beginselverklaring die de partij begin dit jaar goedkeurde ook niet in de vuilnisbak, alleen zullen we nieuwe begrippen hanteren om ons politieke handelen af te toetsen."

'Zekerheid' en 'vrijheid'. Zijn dat meer dan nieuwe etiketten voor hetzelfde?
"Ze zullen de partij inhoudelijk op een bijgestuurd spoor zetten. Onze voorstellen over kinderbijslag, gratis elektriciteit of veiligheid zijn echt wel nieuw. Je moet je corebusiness trouw blijven, maar ook je voelsprieten uitsteken voor wat leeft. We zijn lang niet allemaal nog katholiek en getrouwd en hebben niet langer allemaal twee kinderen. Maar het wettelijke kader is daar wel nog altijd op afgestemd. Op die manier groei je als overheid weg van de samenleving. Een gescheiden vrouw wees me er onlangs op dat zij voor de burgerlijke stand voor altijd 'gescheiden' blijft. Waarom? Zij voelt zich daardoor gestigmatiseerd. Bij co-ouderschap krijgen de kinderen maar één domicilie, wat de andere ouder financieel benadeelt. Op zulke, ogenschijnlijk futiele problemen moeten socialisten een antwoord geven dat het puur individuele belang overstijgt."

'Vrijheid' doet aan de liberalen denken en zekerheid aan CD&V.
"Leterme heeft duidelijk aan iets geappelleerd. Wij hebben die roep van veel mensen niet genoeg aangevoeld. Maar het is niet onze ambitie om populair te worden op basis van een vijandbeeld. En in tegenstelling tot de rechterzijde willen wij geen samenleving die de schijn van vrijheid ophoudt, maar die in werkelijkheid voorbehouden is aan enkele geluksvogels."

Van de 'gelijke kansen' die de partij sinds Patrick Janssens hoog in het vaandel voert, wordt in uw tekst niet gesproken.
"Ik ben niet tegen gelijke kansen, maar voor mij zijn ze een middel. Ik wil voor zekerheid zorgen. Wij hebben op dat vlak al een palmares. De socialisten hebben in ons land gezorgd voor gemeenschapsvoorzieningen van wereldklasse, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg. Daar moeten we verder in gaan, met bijvoorbeeld een rechtvaardige kinderbijslag, een betaalbare energiefactuur of een degelijk openbaar vervoer."

Een nieuw etiket voor het gratisverhaal van Stevaert?
"Daar is ten onrechte een karikatuur van gemaakt. Niemand vraagt wie dat trottoir of die agent daar betaalt, maar ze zijn er wel. Wel, wij vinden dat niemand zich arm hoeft te betalen aan ziekenhuissupplementen, openbaar vervoer of energie."

Waarom komen vanzelfsprekende thema's als veiligheid of buitenland nu pas op de agenda?
"Als beleidspartij ben je sowieso geneigd om op de eigen klassieke thema's te focussen. En als je 24 procent haalt bij de verkiezingen is niemand geneigd de bespeelde thema's in vraag te stellen. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van de partijmilitanten, waarover de wrevel nu pas boven komt drijven. Voortaan mag geen enkel thema nog taboe zijn in de partij."

Volgens Vande Lanotte moet de sp.a zich Vlaamser profileren.
"Ook op dat vlak verdraag ik geen dogma's. Ik ben een complexloze Vlaming in een België dat waarde heeft. De vraag bij elke staatshervorming moet zijn of de mensen er beter van worden. Vandaag vragen de mensen zich af waar het in godsnaam over gaat. Voor ons blijft België het kader waarbinnen we werken. Het is essentieel dat elementaire zaken als pensioenen en gezondheidszorg federaal blijven. De rest is een kwestie van wat het beste werkt."

Waar wilt u over vier jaar staan?
"De sp.a moet weer een dominante politieke kracht zijn in Vlaanderen. Een partij waar mensen zich thuis in voelen, met een project dat de wereld wil verbeteren."