De sp.a staat weer als één man achter voorzitter Caroline Gennez. Tijdens een therapeutisch gesprek voor het visiecongres hebben de militanten hun ongenoegen kunnen uiten en het vertrouwen bevestigd in Gennez. In december zal een interne raad zich over de partijwerking buigen.

Het visiecongres aan de VUB moest een inhoudelijk congres worden. Gennez wou er ook de rangen weer sluiten, na de vele interne ruzies. Maar toen lekte een mail uit van advocaat Barteld Schutyser aan Gennez over de verdeling van de ministerportefeuilles, waarin verschillende ex-ministers op erg ondiplomatische wijze in hun hemd werden gezet. Meteen gingen de poppen weer aan het dansen.

Op het partijbureau maandag werd het vertrouwen in Gennez wel bevestigd, maar aan de basis was er nog heel wat onvrede. Heel wat militanten voelden zich miskend en vroegen dat er meer rekening met hen wordt gehouden.
Ook de mail bleef bij velen zwaar op de maag liggen. "Ik heb me altijd afgevraagd: als dat gedacht wordt van ministers, wat denken ze dan van de gewone leden van de partij", merkte een militant op.

Op het congres ging Gennez de confrontatie met hen aan in een "therapeutische sessie" achter gesloten deuren. Opvallend veel SP.A-leden kwamen daarvoor naar Brussel afgezakt. "Vandaag zullen we zien of Gennez het vertrouwen waard is", zei een militant.

Na afloop van de therapeutische zitting bleek het vertrouwen in Gennez weer bevestigd. Bovendien krijgen alle militanten meer inspraak. "We gaan een raad hebben van ministers en secretarissen, waar alle afdelingen insteken kunnen leveren om de structuur van de organisatie, communicatie en interne werking te versterken", zegt Gennez.

Voor het congres reageerde Gennez al op de emotionele verklaringen van ex-ministers Kathleen Van Brempt en Peter Vanvelthoven in De keien van de Wetstraat gisteren. Beiden kwamen voor in het uitgelekte mailverkeer en verklaarden gisteren daar "niet goed van te zijn". Gennez zei hun teleurstelling te begrijpen. "Wanneer je een beslissing neemt, zijn er altijd ongelukkigen. Maar de partij gaat als geheel voor op het individu", luidde het.