Na amper twee dagen is het duo dat de sp.a uit het slop moet halen alweer uiteengerukt. Alle gewicht komt terecht op de schouders van gedoodverfd voorzitster Caroline Gennez.

U twijfelt toch ook niet over het nakende sp.a-voorzitterschap?

Caroline Gennez: "Nee. Als de voorzitter zijn verantwoordelijkheid neemt, moet de ondervoorzitter dat ook doen. Dit scenario was nooit in me opgekomen. Je gaat er nooit van uit dat je de verkiezingen verliest. Maar nood breekt wet. Mijn geloof in het links-progressieve project is groot genoeg om er voluit tegenaan te gaan."

Begrijpt u dat Freya Van den Bossche op haar stappen terugkeert?

"Ze was vicepremier in de paarse regering die door de kiezer is afgestraft. Ze beseft dat ze daar als fractieleidster continu op afgerekend zou worden. Het is ook logisch dat ze eerst de relatie met de Vlaamse regering wilde uitklaren. Het is niet makkelijk om op het federale niveau in de oppositie te zitten en in Vlaanderen mee te besturen. Ten slotte wilde ze tijd maken voor haar kinderen en daar kun je niet anders dan begrip voor opbrengen."

Heeft de sp.a het duo Gennez-Van den Bossche te snel in de vuurlinie gestuurd?

"Ik begrijp dat er kritiek is gekomen op die snelle beslissing, ik begrijp dat sommige mensen binnen de partij vinden dat we eerst moeten bekomen van de schok. Maar het siert Johan dat hij snel een signaal wilde geven: 'ík ben verantwoordelijk voor de verkiezingsnederlaag'. Hij wilde de partij niet aan haar lot overlaten en snel duidelijkheid scheppen."

Van den Bossche kan geen oppositieleidster worden omdat ze op haar 32 al te fel gehinderd wordt door haar politieke verleden. Laat de sp.a haar talenten te snel opbranden?

"De tijden veranderen. Politiek is meer en meer gemediatiseerd, verkiezingen volgen elkaar sneller op, politici doen dezer dagen veel minder lang over hetzelfde parcours. Maar ik heb wel alle klassieke stappen afgelegd: van gemeenteraadslid tot schepen, van senator tot fractieleidster in het parlement, van voorzitter van de jongsocialisten tot, hopelijk, partijvoorzitter. Ik ben jong, maar ik ben geen politiek kerstekind. Ik ben ondertussen toch ook al tien jaar fulltime bezig met politiek."

Het afhaken van Van den Bossche is een nieuwe klap voor de sp.a. Niet bang dat u een vergiftigd geschenk hebt aanvaard?

"Nee, ik heb wel wat ervaring als crisismanager. Ik ben voorzitter geworden van de jongsocialisten omdat niemand anders het wou doen. Louis Tobback deelde zoveel verbale klappen uit dat ze er allemaal van overtuigd waren dat het slecht was voor hun carrière. Toen ik van Sint-Truiden naar Mechelen verhuisde om daar de sp.a uit het moeras te trekken, zei diezelfde Tobback: 'We hebben getwijfeld of we u naar Mechelen of naar Siberië zouden sturen. We hebben voor het moeilijkste gekozen.' Ik ben wel wat gewoon."

Gisteren klaagde een aantal socialisten in de media dat de partij te weinig naar de basis luistert. Zal de sp.a democratischer worden met u aan het roer?

"De sp.a ís democratisch. De voorzitter wordt door alle leden verkozen. Akkoord, we hebben de traditie om alle conflicten intern te beslechten. Binnenskamers kan het stormen, maar daarna verdedigen we wel collectief de genomen beslissing. Moeten we dan worden zoals de VLD een paar jaar geleden? Vechtend over straat rollen? Sorry, maar dat is niet mijn stijl."