“Binnenkort zullen de verenigingen enkel nog voor licht en geluid bij de GUL terechtkunnen, en vermoedelijk maar op een beperkt aantal dagen in de week. Andere materialen, zoals volksspelen of borden en bestek, zullen niet langer uitgeleend worden. Een vereniging die een steakdag organiseerde, kon voor 8 cent een bord uitlenen. In de privé schommelt de prijs rond 40 cent. Voor 300 borden zit je dus aan ca. 100 euro extra kost. Als je 2000 euro verdient op een eetdag, is dat dus 5% die ervan af gaat, toch niet niks”, berekende Deckers.

De socialisten hebben overduidelijk moeite met deze gang van zaken. “Het kan toch niet dat omwille van de oppensioenstelling van één personeelslid, een hele dienst maar afgebouwd moet worden. Maar dit kadert binnen de besparingslogica van CD&V, Open VLD en NV-A, die zonder schroom de factuur willen doorschuiven naar de verenigingen. Voor sp.a is een goed uitgebouwde GUL een kerntaak, want het rijke verenigingsleven in Maasmechelen moet je koesteren en ondersteunen”, besluit Deckers.