Sven Taeldeman: "Het gaat in eerste instantie over onze gezondheid"

Het CD&V voorstel in de gemeenteraad tot uitstel van het circulatieplan (met 1 jaar) maakte weinig indruk. Het irriteerde duidelijk de meerderheidsfracties. sp.a raadslid Sven Taeldeman formuleerde het zo: “ Vandaag vraagt de CD&V de invoering van het circulatieplan uit te stellen. Blijkbaar beschikken zij  over andere informatie en alternatieve feiten die hen ertoe aanzetten hierover een voorstel van raadsbesluit te moeten indienen. We hebben nochtans het voorbije jaar niet alleen de invoering van het circulatieplan goedgekeurd, maar ook de noodzakelijke randvoorwaarden. Maandelijks keuren we hier dossiers goed die de inspanning en de voortgang van de uitvoering van deze randvoorwaarden duidelijk opvolgbaar maken. De schepen zal ongetwijfeld straks terug een actueel overzicht  geven van de stand van zaken. Maar blijkbaar willen sommigen  deze informatie niet horen. Hoe dan ook, volgens de sp.a fractie kan uitstel in dit belangrijke dossier geen optie zijn.”

Daarna bracht Taeldeman nog eens de belangrijkste redenen onder de aandacht, hij richtte zich hierbij rechtstreeks tot de CD&V (en NV-A): Misschien is de ‘urgentie’ bij een aantal collega’s nog steeds niet duidelijk. Het gaat in eerste instantie over onze gezondheid:

  • direct, ‘verkeersveiligheid’ (lees : ongevallen met alle mogelijke gevolgen van dien),
  • indirect, ‘onze inwoners ‘snakken naar adem’: sterke luchtverontreiniging en lawaaihinder. We moeten er geen tekening meer bij maken. Het is iets wat vlug gezegd wordt in deze nieuwjaarperiode: ‘een goeie gezondheid, daar begint het mee!’. En dat belangt iedereen aan, er wordt immers nog steeds teveel met de wagen door de stad gereden. We zijn genoodzaakt deze verplaatsingen hetzij te vermijden, hetzij in goede banen te leiden. Dat is de bedoeling, en een jaar later invoeren zoals u nu voorstelt, kan vele jaren gezondheidsverlies opleveren. Daar zou  een christendemocraat toch mee akkoord moeten zijn?

Het gaat ook over ‘bereikbaarheid’: nu de klok stil zetten of terug draaien, betekent een jaar langer automobilisten die in de binnenstad moeten zijn verder tergen met een moeilijke bereikbaarheid van de stad (handelaars, horeca, bewoners, toeristen). Een jaar langer files in de stad ‘tolereren’, betekent een jaar langer een slechte doorstroming van het openbaar vervoer (wat neerkomt op enorme exploitatieverliezen, gefrustreerde reizigers en finaal afhakende reizigers). En uiteraard uitstel van het creëren van een leefbaarder binnenstad. Het CD&V voorstel betekent een jaar langer minder ruim voetgangersgebied, minder gemakkelijk kuieren en genieten van de stad. De urgentie moet duidelijk zijn, een jaar langer uitstellen alleen al daarom, is niet aan de orde.

Een tweede reden is dat stilaan alles ‘in stelling gebracht’ is voor de invoering van het plan waardoor uitstel geen optie kan zijn. Het gehele stadsapparaat, maar ook de gehele stad (handelaars, scholen en organisaties beginnen er zich op te organiseren), maar ook een externe organisatie zoals AWV heeft zich niet alleen gericht op die datum, de inspanningen worden er ook voor gedaan (doorstroming R40). Vele zaken zullen klaar zijn, er is specifieke personeel opgezet, dit alles nu on hold zetten zou geen blijk geven van goed bestuur. Bovendien zal er, zoals goed bestuur betaamt, permanent gemonitord en geëvalueerd worden.

Sven argumenteerde verder: “Dit oppositie voorstel doet vermoeden dat er door enkele partijen een – electoraal - spel gespeeld wordt op de kap van de Gentenaars en haar bezoekers, op de gezondheid van de Gentenaars en de bezoekers, op de bereikbaarheid met tram en bus, op de bereikbaarheid van de binnenstad, en op de verkeersveiligheid, … Dit spel wensen wij niet mee te spelen. Wij menen het met het welzijn van de Gentenaars, en wensen door te zetten om dit welzijn te verbeteren. Het komt tenslotte iedereen ten goede. Daarnet moest ik bijna even naar het aan de ingang uitgedeelde zakje van de jongsocialisten grijpen toen men het had over deze ludieke actie : NV-A ontkent het probleem en doet aan polariserende stemmingmakerij. Dergelijke houding bevestigt ons vermoeden dat er niet alleen partijen zijn die gewoon ‘geen verandering willen’, het lijkt er ook veeleer op dat men niet alleen niet wil meewerken, maar zelfs wil tegenwerken.

Vanuit de sp.a fractie wil ik dan ook nog eens oproepen tot medewerking en het mee aan de kar trekken. Waarom bijvoorbeeld niet eens de dossiers van De Lijn mee bepleiten bij uw minister, en zo dossiers à la Tram 22 in de toekomst helpen vermijden. Help dingen mee vooruit. Steek daar aub uw tijd in, in de plaats van negatieve brieven te laten schrijven over de nochtans noodzakelijke  traminvesteringen, of raadsbesluiten in te dienen met vraag om uitstel van een plan waar jaren aan gewerkt is. Voeg de daad bij het woord, en trek mee aan de kar, ipv stokken in de wielen te steken en zo de kar te vertragen. Wij willen alvast vooruit met Gent en met het welzijn van de Gentenaars en de bezoekers.”