Het systeem dat het stadsbestuur vandaag lanceert, is evenwel niet verplicht voor de secundaire scholen. Scholen hoeven dus geen beroep te doen op het centraal aanmeldingsregister. En dat is meteen de zwakke plek. ‘sp.a doet een warme oproep aan het Antwerpse stadsbestuur om een breed draagvlak te creëren bij alle Antwerpse secundaire scholen zodat die allemaal gebruik van het centraal aanmeldingsregister maken’, zegt gemeenteraadslid Leen Verbist (sp.a). ‘Komt dat brede draagvlak er niet, dan zullen diegenen die dat kunnen en er het geld voor hebben, nog meer dan nu het geval is, hun tentje voor bepaalde scholen opslaan. Dat moet het stadsbestuur vermijden door alle scholen te overtuigen in het centraal aanmeldingsregister te stappen.’