Besturen is  een kwestie van keuzes maken. Het huidige bestuur heeft duidelijk NIET gekozen voor het centrum van Rumst. De situatie in de Molenbergstraat en omgeving, de Peperstraat, de Markt, de Vissersstraat, Veerstraat en Kerkstraat  is  bedroevend. Voetpaden liggen slecht, straten zijn vuil, weinig aantrekkelijke woonomgeving. Ook in andere straten  kan er een lijst van noodzakelijke aanpak opgesteld worden. Dit bestuur is blijkbaar alleen met grote projecten bezig  maar niet met de straat van de mensen. In 6 jaar tijd is het centrum van de deelgemeente Rumst verloederd.

De sp.a wil dat de plannen voor Rumst worden opgestart die de Molenbergstraat en het verkeer van de autobussen op efficiënte manier aanpakken. De Molenbergstraat moet weer een open en bruisende straat worden waar plaats is voor voetgangers en fietsers en waar inwoners in de lokale handel hun gading vinden. Waar mensen opnieuw contact hebben met mekaar, waar in een gezonde mix sociale dienstverlening wordt voorzien, contactpunten worden opgezet en waar woongelegenheid wordt gecreëerd op maat. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Lijn van 2010 voorziet in al deze functies, maar dit bestuur oriënteert zich op andere plaatsen in de gemeente en laat dit plan een stille dood sterven. Ook het plan De Markt van 2009 had beloftevolle intenties rond de heraanleg van dit groene plein en de omgeving van de kerk. Met de recente bouw van assistentiewoningen in de Peperstraat worden nieuwe kansen geboden die de Markt en de uitbouw van de site De Lijn aan de Statiestraat tot een mooie locatie kunnen maken. Hier kan opnieuw het hart van een dorpsgemeenschap kloppen met tal van functies. Enorme mogelijkheden bieden zich daar aan om een eigentijds, mooi en vooral warm leef- en wooncentrum te maken.

Rumst centrum verdient meer dan een facelift. Rumst centrum verdient een nieuw leven. Laten we er samen aan werken in de volgende bestuursperiode!