Het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) zal dan toch voorgelegd worden aan de parlementen van de lidstaten. Dat meldde EU-handelscommissaris Cecilia Malmström dinsdagmidag. Maar nog voor dat gebeurt, treedt het verdrag wel onmiddellijk én waarschijnlijk ook volledig in werking. "Dat laatste zou betekenen dat we minstens drie jaar opgescheept zitten met het meest wraakroepende element van CETA. De Commissie geeft onze parlementen nu wel de kans om CETA weg te stemmen. Laten we die grijpen", zegt Vlaams parlementslid Turan (sp.a).

Eerder had commissievoorzitter Juncker gezegd dat het verdrag niet gemengd is, maar onder exclusieve bevoegdheid van de EU valt. In dat geval zouden de nationale parlementen gepasseerd worden en zou CETA enkel door het Europees parlement en de Raad goedgekeurd moeten worden. Onder druk van Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk heeft de Commissie op het laatste moment zijn kar gekeerd. CETA zal dus pas definitief geratificeerd zijn wanneer zowel het Europees parlement als de nationale parlementen hun zege hebben gegeven.

De adder onder het gras is dat de Commissie het verdrag nu ‘voorlopig’ - en dat betekent onmiddellijk en wellicht volledig - in werking wil laten treden. Dat kan gebeuren na de goedeuring van het voorstel van de Commissie door de Raad en het Europees parlement, maar voor goedkeuring door de nationale parlementen.

Güler Turan reageert ongerust: “Het is moeilijk om die voorlopige inwerkingtreding terug te draaien. Het meest kwalijke element van CETA, het zogenaamde Investment Court System (ICS), blijft immers drie jaar van toepassing, ook al stemmen de parlementen gans CETA uiteindelijk weg. Via dit tribunaal kunnen multinationals ons land meteen aanklagen als onze nationale wetgeving hun winst in de weg staat. Onze standaarden inzake sociale bescherming, consumentenbescherming en milieubescherming worden ondergeschikt aan de wensen van multinationals. We zetten onze welvaart en ons welzijn op het spel als we dit zomaar laten passeren.”

Uitgerekend dinsdag stond in de commissie buitenlands beleid van het Vlaams parlement ook de resolutie over CETA geagendeerd van Güler Turan. Daarin vraagt ze de Vlaamse regering om het verdrag niet te ratificeren en zich te verzetten tegen de voorlopige inwerkingtreding. De leden van de meerderheid weigerden de resolutie te bespreken en te stemmen. Minister-president Geert Bourgeois liet al weten de voorlopige inwerkingtreding te steunen.