Gisteren werd dan toch een Charter voor Duurzame Verkiezingen op de gemeenteraad voorgelegd, zegt sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys. Hoewel we het Charter hebben ondertekend, stelden we ons wel de nodige vragen bij de gevolgde werkwijze.

Een Charter is in principe een gentlemen’s agreement waarbij vanuit de doelstelling een hoger belang te bereiken alle partijen rond de tafel een akkoord uitwerken en waarbij in onderling overleg rekening wordt gehouden  met de gevoeligheden van elkeen. In Erpe-Mere werd echter alleen de mening van de verschillende partijen per mail opgevraagd. Op basis van een paar antwoorden, heeft de meerderheid aan die voorstellen vervolgens een eigen interpretatie gegeven die gisteren op de gemeenteraad te nemen of te laten was.

Op een open manier overleggen en rekening houden met andermans standpunt staat dus niet in het woordenboek van de huidige meerderheid in Erpe-Mere, betreurt Anja Vanrobaeys. We blijven achter de doelstelling staan van verkiezingen met minder papier en afval en hebben dan ook onze handtekening onder het Charter gezet. Al hadden er voor ons ook afspraken mogen instaan over minder papieren flyers in de brievenbussen.  

We vinden echter dat dit Charter niet bedoeld is voor het klimaat maar vooral de huidige machtsgeile of financieel sterke mannenclub versterkt.  De reden waarom de nieuwe partij van Dirk Janssens, ondanks zijn constructieve houding, het Charter uiteindelijk niet mee ondertekende.  


Charter Duurzame Verkiezingen

  • Maximaal 2 borden per kadastraal perceel. Nieuwe aan te kopen borden en bijhorigheden zullen in duurzame materialen worden geplaatst. Nieuw aan te kopen hout voor de verkiezingscampagne moet het FSC-label dragen.
  • Er worden geen borden geplaatst in ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals omschreven in het VCRO.
  • Er worden geen gemeenteborden geplaatst.
  • Al het drukwerk (affiches, folders, kaartjes) wordt gedrukt op gerecycleerd en chloorvrij papier.
  • Al het drukwerk bevat de volgende vermelding “draag zorg voor de natuur – niet op de openbare weg gooien – sorteer bij het papier”.
  • Men zal geen vergunning aanvragen voor autokaravanen (engagement om art. 53 van het politiereglement niet toe te passen en op termijn te schrappen).
  • De kandidaten engageren zich om bij het voeren van hun campagne zich zoveel mogelijk per fiets of te voet te verplaatsen.