Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda van elke partij, zegt sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys. Daarom heb ik voorgesteld dat alle politieke partijen uit Erpe-Mere zelf het voorbeeld zouden geven en samen rond tafel zouden zitten om afspraken te maken over een duurzame verkiezingscampagne.  Uiteraard heeft de burger , ook diegene die niet online is, recht op duidelijke informatie over de verschillende politieke partijen zodat bewust  keuzes kunnen gemaakt worden over de richting die Erpe-Mere moet uitgaan in de toekomst.  Maar een overdaad aan half vastgelijmde affiches langs de weg of uitpuilende brievenbussen zorgt niet automatisch voor  meer of duidelijker informatie.

Daarom heb ik op de gemeenteraad voorgesteld dat alle politieke partijen rond de tafel zouden zitten om een gezamenlijk charter voor een duurzame campagne op te stellen. Bovendien past dergelijk engagement in het burgemeestersconvenant dat Erpe-Mere heeft afgesloten. Als we voor deze klimaatdoelstellingen inspanningen vragen aan iedereen, dan hebben ook politici een voorbeeldfunctie te vervullen. 

Om alle kansen te geven aan dat overleg, heb ik zelf op de gemeenteraad nog geen concrete voorstellen gedaan, zegt Anja Vanrobaeys. Mijn bedoeling is dat we samen tot  gedragen oplossingen komen die ook worden nageleefd. Het hoeft echt niet beperkt te blijven tot een beperking van verkiezingsborden, er kunnen ook afspraken worden gemaakt rond een gezamenlijke bedeling in één omslag van huis aan huis folders of over het papier dat wordt gebruikt. 

De burgemeester beloofde me op het initiatief te willen ingaan en daarvoor de verschillende partijvoorzitters uit te nodigen voor een eerste gesprek.