“Minister Schauvliege had de ambitie om de drinkwaterfactuur voor iedereen betaalbaar te maken, cijfers bewijzen nu hetgeen sp.a steeds heeft gezegd: “drinkwater is voor alsmaar meer mensen onbetaalbaar geworden.  De waterfactuur is sinds 1 januari 2016 hervormd, uit cijfers van de VMM blijkt nu dat deze hervorming ervoor gezorgd heeft dat water een luxeproduct is geworden.” Zegt Rob Beenders (Sp.a).Sp.a vraagt dat Minister Schauvliege haar beleid dringend aanpast en dient in het parlement voorstellen in voor een eerlijke en betaalbare waterfactuur.

In 2016 heeft Minister Schauvliege de drinkwaterfactuur hervormd: het gratis drinkwater voor elke Vlaming werd afgeschaft en er werd een vastrecht ingevoerd dat niet voor elke Vlaming op dezelfde manier wordt berekend. Een alleenstaande betaalt € 86, een gezin van 4 personen betaalt € 5 per persoon. Ook heeft de minister 2 variabele tariefcomponenten ingevoerd. Voor het eerste verbruik betaal je een “basistarief”, verbruik je meer dan betaal je luxe- of comforttarief, oftewel het dubbele van het basistarief.

Daarnaast is de kostprijs van drinkwater afhankelijk van de watermaatschappij en de gemeente waar je woont . Afhankelijk van je woonplaats betaal je soms tot 169€ meer voor een gelijkaardig waterverbruik dan in een andere woonplaats. Dat is onrechtvaardig.

Sp.a heeft steeds gewaarschuwd dat deze hervorming nadelig is voor de consument. Cijfers bewijzen nu dat water voor meer en meer Vlamingen onbetaalbaar wordt. Rob Beenders (sp.a) vraagt aan de minister dat ze op basis van deze slechte cijfers de waterfactuur aanpast. Sp.a zal hier constructief aan meewerken en heeft voorstellen klaar voor een eerlijke en betaalbare waterfactuur.

Een samenvatting:

Betalingsuitstel is gestegen met 22,4% tot 75.156 (hoogste in 5 jaar)

Herinneringsbrief is gestegen met 18,9% tot 585.271

Ingebrekestellingen zijn gestegen met 27,2% tot 220.379 (hoogste in 5 jaar)

Afbetalingsplannen zijn gestegen met 13,9% tot 63.221 (verdubbeld in 5 jaar)

Afsluitingen zijn gedaald met 33,3% maar de reden hiervoor is frapant: “daling is gevolg van personeelstekort….”

Voorstel Sp.a eerlijke drinkwaterfactuur

Drinkwater is voor sp.a een basisproduct en moet voor iedereen betaalbaar zijn en blijven. Sp.a stelt vast dat minister Schauvliege van water een luxe-product aan het maken is waarbij vooral alleenstaanden, kleine gezinnen en gezinnen met co-ouderschap de hogere factuur betalen. De samenstelling van de waterfactuur is vandaag niet eerlijk en moet dringend worden aangepast.

Sp.a pleit voor een eerlijke waterfactuur en stelt volgende maatregelen voor:

1. Iedereen die leeft onder de armoedegrens, een OMNIO-statuut heeft, in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding zit moet kunnen genieten van een sociale correctie (80% korting op de factuur).

2. Het vast recht voor een single mag niet hoger liggen dan voor een groot gezin. Een single betaalt 80€, een gezin van 4 personen betaalt €5/gezinslid, een gezin van 5 personen betaalt €0/gezinslid – 36% van de factuur voor een single is forfaitair, een gezin van 5 personen betaalt 0% forfaitair.

3. Elke Vlaming, ongeacht zijn woonplaats, moet een basispakket water aan dezelfde prijs krijgen. Verbruikt men meer dan het vooropgestelde basispakket dan mag de drinkwatermaatschappij de meerverbruiker hogere tarieven aanrekenen.