Wie als OCMW-klant een beroep wil doen op een tussenkomst van het OCMW voor een (illegale) cash huurwaarborg wordt in Antwerpen in 84% van de gevallen wandelen gestuurd. Huisjesmelkers die de zwakste huurders op de markt een cash huurwaarborg vragen, worden ongemoeid gelaten. Hun panden worden slechts in 20% van de gevallen gecontroleerd. Dat blijkt uit cijfers van het Antwerpse OCMW. Die cijfers staan haaks op de uitspraken van burgemeester De Wever in de gemeenteraad van 29 januari. Volgens hem heeft het door zijn bestuur gewijzigde systeem van cash huurwaarborgen – de huurder en niet langer de verhuurder moet aantonen dat de woning veilig en in orde is – voor meer controles gezorgd. Dat is pertinent onwaar. En de gemeenteraad voorliegen is zonder meer beschamend voor een burgemeester.

Antwerpenaars doen voor hun huurwaarborg hoe langer hoe minder een beroep op een lening van het OCMW, zo blijkt uit cijfers van het OCMW zelf. De cijfers werden opgevraagd door OCMW-raadslid Johan Peeters (sp.a). Huurders sprokkelen het geld voor de huurwaarborg – vaak meer dan 1.000 euro - noodgedwongen zelf bij elkaar en zijn daardoor overgeleverd aan veelal malafide huisjesmelkers. sp.a wil dat álle Antwerpse huurwoningen over een conformiteitsattest zouden beschikken. Dat attest moet bevestigen dat de woning veilig en in orde is. Het is door de eigenaar aan te vragen. 

Vorige week toonde sp.a Antwerpen aan dat een OCMW-medewerker al op 8 augustus meldde dat er problemen waren met de woning op de Paardenmarkt 101. Dat is nadien nog gesignaleerd en door de stadsdiensten geregistreerd op 22 augustus en 8 en 13 december. Maar de door reorganisatie onderbemande Wooninspectie is niet tot controle kunnen overgaan. Op 15 januari vond een ontploffing plaats in het pand aan de Paardenmarkt 101. De woning en twee naburige panden stortten in. Er vielen twee doden en veertien gewonden.