Volgens Fouad Ahidar  is dat de enige manier om de bouwproblemen van Citydev gebouwen op te lossen.

De woongebouwen die Citydev.Brussels (de vroegere GOMB) bouwt voor middenklassengezinnen vertonen al te vaak bij of na hun oplevering bouwproblemen. Bewoners klagen dat deze problemen niet worden opgelost en dat ze bij Citydev vaak geen gehoor krijgen. Ook de communicatie verloopt moeizaam. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (sp.a), die over deze problematiek minister-president Rudi Vervoort interpelleerde, stelt nu een structurele oplossing voor. Hij dat Citydev een onafhankelijk expert aanstelt om de bouwproblemen in de verschillende woongebouwen in kaart te brengen. 

Fouad Ahidar: “Een paar maanden geleden al werden we gecontacteerd door mensen van het Citydev gebouw uit de Materiaalstraat in Anderlecht. Er zijn problemen met het lastenboek voor de gemeenschappelijke ruimten, de definitieve oplevering is niet goed en vooral: de communicatie met Citydev.Brussels verloopt stroef. Een gepland stormbekken is niet afgewerkt, waardoor er nu een gapend gat ligt in een gemeenschappelijke tuin. Isolatienormen worden niet gerespecteerd, zonnepanelen zijn niet aangesloten, het raamwerk werd niet correct geplaatst. Het zijn maar een paar voorbeelden van de gebreken aan Citydev gebouwen”.

In het kader van het beheerscontract met de Brusselse Regering, heeft Citydev.Brussels er zich toe verbonden in de periode van 2013 en 2017 1000 middenklasse woningen op de mark te brengen. De Brusselse Regering werkt daarvoor samen met de privésector. De woningen worden voor 30 % gesubsidieerd en worden verkocht aan een beperkt btw-tarief van 6%. Kopers verwerven de nieuwe woningen dus voor een prijs die beduidend lager is dan de marktprijs. De woningen van Citydev.Brussels maken deel uit van het woonbeleid en worden daarom gesubsidieerd. Maar volgens Ahidar wil dat niet zeggen dat de kopers zich tevreden moeten zijn met minder kwaliteit!

Fouad Ahidar: “Tot nu toe is er geen oplossing voor de gebreken, vandaar mijn eis dat er een bouwexpert wordt aangeduid om de verschillende gebreken op te lijsten in de Citydev projecten in Brussel. Citydev.Brussels is de verschillende kopers verantwoording schuldig. Wat mij bovendien nog het meeste stoort, is dat uit een enquête van Citydev.Brussels zelf blijkt dat de communicatie niet goed scoort. Daar wordt niets mee gedaan en geen conclusies uit getrokken. Dat kan niet volgens mij”.

sp.a voert momenteel een enquête uit naar de opvolging van bouwproblemen bij Citydev. Bewoners van een Citydev gebouw kunnen die invullen op: woonbaarbrussel.be