Zeven procent van de politici en topambtenaren verzuimt om een mandatenlijst in te dienen bij het Rekenhof (*). 650 van de 9.000 politici en hoge ambtenaren die hun mandaten bij het Rekenhof moeten bekendmaken, hebben dat niet gedaan. 820 van hen hebben hun vermogen nog niet aangegeven.

Bij de mandatarissen die niet in orde zijn, is de meest bekende onze staatssecretaris voor Financiën, toegevoegd aan de Minister van Financiën, Bernard Clerfayt, de verhinderde.

“Het is een kleine vergetelheid”, zegt Clerfayt, “niet erg, maar ik geef het toe. Net zoals een verkeersovertreding, ik had zo veel werk met mijn intrede in de regering dat ik het vergeten ben, maar ik zal het volgende week in orde brengen”.

Toch maar een rare verontschuldiging vinden wij : de wetgeving bestaat al sinds 2005, bovendien kreeg iedereen die zijn aangifte vergeten was alsnog een tweede kans om zich in juni in orde te stellen. Vooral omdat Bernard altijd hamert op goed bestuur in de Schaarbeekse gemeenteraad, hij zou er beter zelf een voorbeeld aan nemen.

Uit de lijst met mandaten blijkt ook dat heel wat politici er verschillende betaalde functies op na houden.

Bernard Clerfayt zou 12 mandaten uitoefenen, waarvan 2 betaalde (Staatsecretaris en Gemeenteraadslid). Hij is ook beheerder van de volgende intercommunales en vzw’s : ERIP, ERAP, Schaarbeek Info, Patrimoine de Schaerbeek, Maisdon Autrique, M-Village en ondervoorzitter van het FDF.

 

Wat nu de bevoegdheden in de regering zijn van Bernard de Verhinderde is ons ook niet geheel duidelijk.  Hoorden wij enige jaren geleden Bernard de Verhinderde trouwens niet zeggen dat hij altijd de prioriteit aan Schaarbeek zou geven ?

 


 

(*) Sinds 2005 zijn regerings- en parlementsleden, provinciegouverneurs, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters verplicht een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof. Het Rekenhof kan dan nagaan of iemand zich bij de uitoefening van zijn mandaat persoonlijk heeft verrijkt.