- Bevoegdheden worden uiteengetrokken en verdeeld over verschillende schepenen - Bij de samenstelling van de Commissies verzekert hij zich van een absolute meerderheid

- De oppositie wordt uit de vzw’s en intercommunales geweerd

- De spreektijd van de gemeenteraadsleden wordt sterk ingeperkt

 

- Vergaderdata en uren worden constant gewijzigd

Bevoegdheden uiteengetrokken en verdeeld over verschillende schepenen.
Dit is de toepassing van het verdeel-en-heers principe !  

Bij de Samenstelling van de Commissies verzekert hij zich van een absolute meerderheid
Er komen 10 commissies, 1 per schepen, met de respectievelijke bevoegdheden van deze schepenen. Voor de samenstelling brengt Bernard Clerfayt het aantal leden terug van 13 naar 9, waardoor de MR, door de toepassing van de sleutel Dhondt, de absolute meerderheid heeft met 5 zetels in elke commissie, de PS 2, Ecolo 1 en CDH 1 zetel. Met andere woorden zet de MR zelf haar coalitiepartner buitenspel. Ecolo steunt  zonder morren dit voorstel onder het mom van degelijk bestuur, met kleinere en daadkrachtigere commissies. Indien dit de werkelijke intentie van de burgemeester was had men met 8 leden een reëlere afspiegeling van het verkiezingsresultaat en had je een democratischere meerderheid: MR 4 zetels, Ecolo 1, PS 2 en CDH 1 zetel. Bij staking van stemmen heeft de burgemeester dan nog steeds de doorslaggevende stem. 

De oppositie wordt uit de vzw’s en Intercommunales geweerdDe oppositie en Ecolo (!) worden overal geweerd waar het mogelijk is. De oppositie krijgt in de meeste gemeentelijke vzw’s geen vertegenwoordiging. Hetzelfde geld voor de intercommunales. Ecolo slikt en zwijgt !  

Het agendapunt  “interpellatierecht inwoners” - “aanpassing van het intern reglement“ wordt tijdens de vergadering aangevuld met “de spreektijd van de gemeenteraadsleden”. Onder het mom van steek zoveel mogelijk onder 1 agendapunt en sla 2 vliegen in 1 klap.  

1) Daar waar men schijnbaar de interne democratie verruimt, wordt die in de feite beknot.  In het voorstel om het intern reglement aan te passen en het “interpellatierecht inwoners” te versoepelen wordt tegelijk wordt hun spreektijd duchtig ingekort tot 5 minuten. Het wordt makkelijker om als inwoner gebruik te maken van het interpellatierecht, hiervoor zijn nog maar 20 handtekeningen ipv 100 nodig, het aantal tussenkomsten wordt beperkt tot 3. Enkel het college kan antwoorden, de gemeenteraad heeft geen recht op deelneming aan het debat.   

2) In éénzelfde beweging wordt ook stevig gesnoeid in de spreektijd van de gemeenteraadsleden. Tijdens de gemeenteraad werd het agendapunt aangevuld met een nieuw artikel voor het intern reglement. In dit artikel wordt de spreektijd van de gemeenteraadsleden sterk ingeperkt:
-
tot  3 minuten voor een  tussenkomst ingeschreven op de agenda
-
maximum 4 minuten voor een interpellatie en 2 minuten repliek op het antwoord van het college
- maximum 2 minuten om een mondelinge vraag te stellen die is ingeschreven op de agenda