Verschillende studies hebben uitgewezen dat brandweermannen een verhoogd risico lopen op kanker. “Na een interventie blijven immers schadelijke en uiterst kankerverwekkende stoffen achter op de interventiekledij van de brandweermannen”, zegt Karin Temmerman die de studies in het parlement onder de aandacht bracht van de minister van Binnenlandse Zaken. Een grondige reiniging van de kledij na elke interventie is even belangrijk als de kwaliteit van de kledij. Traditioneel reinigen volstaat echter niet. Op die manier worden slechts 57% van de gevaarlijke stoffen verwijderd. De CO2-reinigingsmethode geeft de beste resultaten: 98% van de gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen worden hierdoor verwijderd. De brandweerzones zijn blij met de oplossing maar vrezen de hoge kostprijs van de reinigingsmethode. Karin Temmerman drong daarom bij de minister van Binnenlandse Zaken aan om de nodige middelen ter beschikking te stellen: “Dagelijks worden brandweermannen geconfronteerd met gevaarlijke omstandigheden. Het grootste gevaar komt echter uit totaal andere hoek. Ik hoop dat de minister niet bespaart op de gezondheid van onze brandweermannen. Het gaat immers om mensenlevens. Hun veiligheid is prioriteit”. Karin kaartte reeds begin 2015 deze problematiek aan in de Kamer en in de Gentse gemeenteraad. Op dat moment was er echter nog geen enkel bedrijf in ons land die decontaminatie met CO2 aanbood, nu wel. Uit het recente antwoord van burgemeester Termont op een hernieuwde vraag blijkt dat Gent maatregelen neemt om het risico zo klein mogelijk te houden, via sensibilisatie tot gedragswijziging, introductie van de decontaminatieprocedure en het periodiek wassen van de interventiekledij. De nieuwe CO2 reinigingstechniek wordt tegelijk op de voet gevolgd. Momenteel wordt een mogelijke test met een ‘total care’ programma inclusief CO2 reiniging overwogen. Om de prijs te drukken kan dit misschien zelfs interzonaal in eigen beheer georganiseerd worden, waarbij een federale tussenkomst zoals voorgesteld door Temmerman meer dan wenselijk is.