Leuven wil een gezonde, leefbare stad zijn waar het goed wonen is, nu en in de toekomst. Daar werkt vzw Leuven 2030 (voorheen Leuven Klimaatneutraal 2030) samen met de stad, KU Leuven, De Lijn, VOKA, Riso Vlaams Brabant en talloze andere partners aan. Met resultaat, want de CO₂-uitstoot van Leuven zit in dalende lijn. Dat blijkt uit metingen die gebundeld zijn in een monitoringtool, die door iedereen kan geraadpleegd worden. Leuven is, naast Mechelen, de enige stad in Europa die op deze manier haar CO₂-uitstoot in kaart brengt.

Vergeleken met 2010 is de Leuvense uitstoot met 10 procent gedaald. Waar de uitstoot van CO₂ in 2010 nog 762.000 ton per jaar was, wordt dat in 2016 geschat op 682.000 ton. “Ik ben trots dat we dankzij alle initiatieven en inspanningen de laatste jaren van Leuvenaars, organisaties, instellingen en bedrijven goed nieuws kunnen vertellen”, zegt voorzitter van Leuven 2030 en schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. “Een stadsbrede aanpak, waarbij inwoners en verschillende Leuvense spelers de handen in elkaar slaan, loont.”

Pionier

De tool toont elk kwartaal nieuwe cijfers en laat een duidelijke trend zien over de verschillende jaren heen: een zachte daling van de CO₂-uitstoot ondanks een continue groei van de stad op vlak van inwoners, studenten en economische activiteit. “Bovendien kan iedereen de metingen bekijken, omdat we de tool publiek beschikbaar maken op de vernieuwde website van Leuven 2030 (www.leuven2030.be).

Leuven is samen met Mechelen een pionier op dat vlak. We zijn de enige steden in Europa die hun uitstoot zo opvolgen en publiek maken, zodat iedereen onze uitstoot kan inzien”, aldus Ridouani.

De CO₂ monitoringtool, ontwikkeld door consultancybureau Futureproofed, is van groot belang. “We willen de uitstoot in Leuven tot een minimum herleiden. Om te weten hoe we evolueren op dat vlak is een nauwkeurige monitoring van CO₂ natuurlijk belangrijk”, zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. “Op die manier houden we de vinger aan de pols en kunnen we zien of Leuven op de goede weg is en of we een tandje moeten bijsteken.”

Opvallende conclusies

De gegevens laten een aantal interessante vaststellingen zien. De cijfers tonen hoeveel hoger de uitstoot in de wintermaanden ligt in vergelijking met de uitstoot in de zomer. De stijging van de uitstoot is in de koude maanden voornamelijk te wijten aan het gasverbruik en het gebruik van onder andere stookolie en hout voor het verwarmen van onze woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. “Deze cijfers benadrukken nogmaals het belang van goede isolatie, om het energieverbruik en de bijbehorende CO₂-uitstoot te beperken. Een topprioriteit dus, waaraan we met vele partners werken”, aldus Rycken. Nog een andere opvallende conclusie is dat de uitstoot van de huishoudens (de gezinnen) en de niet-huishoudens (bedrijven, organisaties, scholen…) in dezelfde grootorde ligt.

Serge de Gheldere, CEO Futureproofed: “Onze CO₂-uitstoot verminderen is een uitdaging voor iedereen in Leuven. Zowel de inwoners als de bedrijven wachten beter niet op elkaar om actie te ondernemen. Het is echt een én-én-verhaal, waarbij iedereen heeft te winnen.”

Minder uitstoot, meer toekomst

Die uitdaging wil Leuven 2030 met iedereen aangaan. “De cijfers bewijzen dat het de goede kant opgaat, ondanks de groei van de stad. Dat is natuurlijk bijzonder goed nieuws. Ik voel dat Leuven klaar is om te versnellen”, zegt Rycken. “Onze ambitie is om de uitstoot zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Door in te zetten op minder uitstoot kiezen we voor een betere toekomst. Dat kan alleen werkelijkheid worden als we blijven samenwerken en zoveel mogelijk mensen en organisaties bij deze uitdaging blijven betrekken.” Die samenwerking wordt gestimuleerd door de vzw, waar tot nu toe al meer dan 300 Leuvense leden en partners aan bijdragen door onder meer straffe pilootprojecten op te zetten. De ambitie is om van deze projecten te leren en ze op grote schaal in te voeren om zo de schadelijke uitstoot drastisch te doen dalen.

Twee van die projecten zijn ‘Energiezuinig renoveren voor iedereen’ en ‘Collectieve energie-efficiëntie in de niet-residentiële sector’. Beide projecten zijn gericht op een van de belangrijkste thema’s van Leuven 2030: gebouwen. Gebouwen zijn namelijk voor 60 procent verantwoordelijk voor de CO₂-uitstoot op Leuvens grondgebied. Het eerste project werkt haalbare oplossingen uit om energiezuinig renoveren mogelijk te maken voor iedereen en in het bijzonder voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities of minder kapitaalkrachtige mensen. Het tweede project is een samenwerking van meer dan 15 publieke en private gebouwbeheerders van onder andere rusthuizen, scholen en kantoren. Samen willen zij de energie-efficiëntie van hun grote gebouwen verhogen door in te zetten op bijvoorbeeld energiebesparing (dankzij isolatie, afstellen van verwarmingsinstallaties en plaatsen van ledverlichting) en de productie van hernieuwbare energie.

“Dit zijn maar enkele van onze projecten”, vertelt Rycken. “Er zijn tal van veelbelovende projecten lopende. Zo hebben de horecazaken uit de Muntstraat samen met studentencoöperatie CORE en ingenieursbureau Efika hun energieverbruik met 12 procent laten dalen door zuiniger om te springen met hun verlichting, dampkappen, etc. Daarnaast heeft de Stad Leuven een Energiecoach en een Renovatiebegeleider aangesteld, die mensen van A tot Z begeleiden bij duurzame renovaties.”

Nieuwe naam en website

Leuven 2030 geeft zichtbaarheid aan deze projecten om andere Leuvenaars te inspireren. De vzw doet dit onder andere op haar nieuwe website. “We zijn nu drie jaar bezig met dit project en hebben ondertussen serieuze stappen gezet richting een klimaatneutrale toekomst. We voelden dat het tijd was voor een nieuwe uitstraling. Met ons nieuwe logo en onze nieuwe naam hopen we een breder publiek aan te spreken, om ook hier beweging te maken. Op onze website willen we inwoners, bedrijven, organisaties en scholen inspireren door straffe Leuvenaars aan het woord te laten over hun duurzame initiatieven. Wie geïnspireerd raakt, kan dankzij onze website ook zelf aan de slag met oplossingen binnen uiteenlopende thema’s, van landbouw & voeding tot mobiliteit”, aldus Rycken. Leuven 2030 zet haar schouders dus niet alleen onder pilootprojecten waarbij verschillende partners betrokken zijn, maar ook onder individuele acties waarmee iedereen zijn eigen CO₂-uitstoot kan verminderen. Op de nieuwe website heeft de vzw een aantal oplossingen verzameld onder de knop ‘Wat kan jij doen?’. De oplossingen zijn gericht op inwoners, bedrijven, organisaties en scholen en lopen uiteen van gratis advies over isoleren en een app voor lokale voeding tot duurzame speelgoedboxen en het vergroenen van bedrijventerreinen. “Leuven 2030 is een project van ons allemaal. Een aangename, gezonde stad creëren, kan alleen slagen als iedereen eraan meewerkt”, besluit Katrien Rycken.