De beide meerderheidspartijen zullen volgende personen voordragen voor het college van burgemeester en schepenen, met hun respectievelijke bevoegdheden:

Burgemeester Jan Peeters (sp.a): bevoegd voor Politie , Brandweer,Veiligheid en Openbare orde, Algemeen beleid en coordinatie, Communicatie en informatie ,Bevolking en burgerlijke stand, Openbare Werken en Gemeentelijk Patrimonium.

Jan Bertels (sp.a): schepen bevoegd voor Financiën, Jeugd, Ontwikkelingssamenwerking, Informatica, Huisvesting en Ondergeschikte besturen(OCMW en kerkfabrieken).

Wies Verheyden (sp.a): schepen bevoegd voor Sport en Personeel

Na de eerste 4 jaar wordt Wies Verheyden als schepen opgevolgd door Liese Bergen(sp.a). Haar bevoegdheden worden op dat moment vastgelegd.

Anne-Mie Hendrickx (sp.a): schepen bevoegd voor Preventie, Gelijke kansen en integratiebeleid ,Gezondheidsbeleid, Kinderopvang, Sociale Economie en Seniorenprojecten.

Mien Van Olmen (cd&v): schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Milieu en groenvoorzieningen, Monumenten en Landschappen, Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Ingrid Ryken (cd&v): schepen bevoegd voor Cultuur, Bibliotheek, Kunstonderwijs,Archief , erfgoed en museumbeleid, Toerisme en Jumelages

Jan Michielsen (cd&v): schepen bevoegd voor Mobiliteit, Middenstand en Lokale Economie, Markten en Foren

Fons Michiels (cd&v): Voorzitter OCMW en als schepen bevoegd voor Sociale zaken.