Op dinsdag 28 september organiseerde Greenpeace een rondetafelconferentie over de bescherming van Congolese bossen. Sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen bevestigde zijn engagement om de bossen van Congo opnieuw op de politiek agenda te zetten: "De Belgische ontwikkelingshulp kan een belangrijke rol spelen opdat Congo zijn bossen beter en duurzamer beheert."

Congo telt 1,4 miljoen vierkante kilometer bos, 46 keer België. Deze bossen zijn de vierde grootste koolstofvoorraad van dit type in de wereld. Verschillende economische sectoren, waaronder de houtkapindustrie en industriële landbouw, hebben hun begerig oog laten vallen op deze bossen. Maar ook miljoenen Congolezen zijn voor hun overleven afhankelijk van die bossen. Ze zien in het kappen van bomen de kortste weg naar een beter bestaan. Nergens zijn ontwikkeling en milieubeleid meer synoniem dan hier, aldus Mo-journalist John Vandaele.

"Nochtans kan België flink bijdragen tot de bescherming van die bossen," zegt Van der Maelen. "Eerst en vooral moet de kwaliteit en duurzaamheid van onze hulp aan Congo verbeterd worden. We moeten onze projecten aan een ‘bossentoets' onderleggen. België zet zich in Congo o.a. in voor de aanleg van nieuwe wegen. Dat is een goede zaak voor de ontwikkeling van de Congolezen, maar we moeten waakzaam zijn dat de bouw van bepaalde wegen de ontbossing niet meer stimuleert.", aldus de sp.a-er.

Daarnaast moet de Congolese regering meer gebruik maken van haar interne regelgeving over bosbeheer. "Congo heeft een behoorlijk wettelijk kader maar geen middelen om ze te laten naleven," zegt Van der Maelen. Kinshasa koppelde voorwaarden voor de gereguleerde houtkap en bevroor de toekenning van nieuwe houtkapvergunningen totdat met de lokale bevolking de verschillende gebruiken van het woud in kaart gebracht worden. Maar de illegale houtkap gaat gewoon door en de lokale bevolking wordt onvoldoende geconsulteerd. "Congo moet haar controlemechanismen beter kunnen benutten. België kan hiervoor meer middelen vrijmaken. Ook moeten we binnen de EU pleiten dat de invoer van illegaal hout verboden wordt.", aldus de sp.a-er.