Sinds maandag staat  Colignou, de bloemenezel, terug op zijn plaats in het bloemperk voor het gemeentehuis.  

Vorig jaar was er in de gemeenteraad veel te doen om het prijskaartje dat aan deze ezel en de bloemaanplantingen van het Colignonplein hing, met name een slordige 30.000 euro. Groot was nogmaals de verontwaardiging dat deze er dit jaar niet meer stond en dus maar één seizoen  zou dienen.

Maar nu staat Colignou er terug ! 
Deze week beslist de gemeente ook om nog 12 bloembakken bijkomend aan te kopen om na het gemeenteplein ook het gemeentehuis  in de bloemen te zetten. Prijskaartje is iets bescheidener: 1.750 euro