“Het is zeer jammer dat omwille van de wandaden van enkelen alle vissers nu gestraft worden” aldus  Bertels, "de goeien worden gestraft met de slechten en dit is spijtig". Het openstellen van deze vijvers voor vissers ging in het verleden  inderdaad soms gepaard met overlast, vandalisme en diefstal  van vissen, maar het Agentschap Sport Vlaanderen  en minister Muyters hebben hier gekozen voor de meest drastische oplossing in plaats van verder  in te zetten op sensibilisering en controle.  De minister wijst hier  naar 'de verminderde personeelsbezetting bij Sport Vlaanderen Herentals ' als een van de belangrijkste redenen voor de sluiting, maar hier is hij zelf mede verantwoordelijk voor.  Dit is geen reden die extern is aan zijn beleid; hij is er zelf mee de oorzaak van! 

De kayakvijver blijft wel zijn functie behouden en zal blijvend ingezet worden om de Vlaamse jeugd de basisbeginselen van het kayakken bij te brengen.  

Tot slot betreurt  Jan Bertels dat Vlaanderen hiermee weer een taak doorschuift naar de gemeente. “Men sluit immers niet enkel de visvijver maar deze Vlaamse regering kijkt dan naar de gemeente om een alternatief te vinden opdat de 'echte' vissers verder hun hobby kunnen blijven uitoefenen.”   Een uitdaging die onze stad opneemt met de renovatie van de vijver in Diependaal, maar het kan niet dat Vlaanderen steeds maar taken blijft doorschuiven naar de gemeente zonder de er bijhorende middelen. Wel extra taken, geen geld: dit kan niet blijven duren en Vlaanderen mag zijn verantwoordelijkheidd niet gewoon doorschuiven. 

 

Meer info

Jan Bertels  ( jan.bertels@vlaamsparlement.be )

Vlaams volksvertegenwoordiger