Eerder besliste het college om voor de uitvoering van het sociaal beleid in onze stad te werken via projectoproepen en deze ook open te stellen voor partners uit de privésector. Als sp.a hebben we ons altijd verzet tegen deze beslissing. Sociaal beleid hoort niet thuis in de commerciële sector. Bovendien wordt zo veel expertise en ervaring aan de kant gezet.

Er was niet alleen de ideologische keuze voor de commercie. Door het geknoei van het college bij de uitvoering, is veel tijd verloren gegaan en werd de onrust in de sociale sector alleen groter. Met het delegatiebesluit dat voorligt op de gemeenteraad van 29 mei (2017), wil het college de bevoegdheid voor de projectoproepen wegtrekken van de gemeenteraad en overhevelen naar het college.

Dat is niet naar de zin van gemeenteraadslid Greet van Gool (sp.a). “Bij dit soort experimenten is het maar logisch dat de gemeenteraad bevoegd blijft voor zowel de toewijzing als de opvolging van de projecten. Dat zou pas getuigen van openheid en transparantie.’