Het Bredens gemeentebestuur doet er alles aan om Bredene zo netjes mogelijk te houden. De voorbije zomer nam Bredene, als eerste kustgemeente, het initiatief om heel wat sensibiliserende acties op poten te zetten om het (plastic) afval op en naast het strand te reduceren. Volgend jaar wilt kustburgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe  in samenwerking met o.a. Colruyt Bredene een aantal bijkomende acties lanceren.

Colruyt Bredene ondersteunt nu deze acties door ook de strijd aan te gaan met het zwerfvuil. Zo besteedt het bijzondere aandacht aan achtergelaten afval op hun parking en in de omgeving van hun vestiging in de Vloedstraat. De actie deze week kadert in de Retail Clean Up Days, van 21 tot 27 november waaraan heel wat vestigingen van de Colruyt Group hun medewerking verlenen. De opruimacties kaderen eveneens in het vijfjarenplan “Samen voor minder zwerfvuil“, dat Colruyt Group lanceerde in september 2015 en dat loopt tot en met 2020. Met de actie wil Colruyt Group zijn medewerkers, klanten en omwonenden sensibiliseren en zo een gedragsverandering in gang helpen zetten. Zo komen er bordjes met de melding “Pas opgeruimd” en een oproep om samen de omgeving proper te houden. De groep zal de resultaten ook zorgvuldig opvolgen, met het oog op een blijvend propere omgeving.

“De actie van Colruyt sluit perfect aan op de doelstellingen die ons bestuur nastreeft inzake zwerfvuil en netheid van de gemeente. Ik ben blij dat het bedrijfsleven mee het goede voorbeeld geeft en zo anderen inspireert om afval te beperken en te deponeren daar waar het hoort : in de vuilnisbak of het recyclagepark”, licht burgemeester Steve Vandenberghe toe.

Nieuwe acties

Het gemeentebestuur wil overigens volgend jaar een aantal nieuwe acties lanceren rond zwerfvuil, afval op het strand en het gevaar van microplastics voor de zeedieren. “Zo is het de bedoeling om de scholen te betrekken bij de wetenschappelijke studies die momenteel worden gevoerd rond afval in de zee. In het kader van een project “burgerwetenschap” (citizens science projects) willen wij volgend jaar de klassen betrekken bij het inventariseren van het afval op het strand en gaan we ook op zoek naar 100 gezinnen die gedurende een bepaalde periode een afvaldagboek bijhouden. Deze projecten zullen worden begeleid door de Universiteit van Gent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)”, licht Steve Vandenberghe toe.

Tevens zullen apothekers en schoonheidssalons worden gestimuleerd om niet langer producten met microplastics te verkopen. Hiervoor zal de app “Beat the micro bead” ter beschikking worden gesteld.

Tenslotte wil men de lokale handelaars en supermarkten ook stimuleren om enkel nog recycleerbare zakken ter beschikking te stellen aan hun klanten.