De gemeenteraad werd gevraagd om de bestaande reglementen voor het handelspandenfonds en subsidiereglement nieuw ondernemerschap te verlengen. Sp.a heeft hiermee ingestemd maar vraagt wel het bestuur om een duidelijke visie op de toekomst van ons commercieel centrum.

 

Tekenend voor het gebrek aan visie is de evolutie van het dossier van pop-up winkels in onze stad. Gemeenteraadslid Björn Bordon diende in februari 2016 reeds een voorstel in om de leegstaande handelsruimtes als pop-up winkels aan te beiden aan ondernemende Ronsenaars. Zo kunnen zij zonder al te grote risico's hun concept testen en tegelijk brengt dit meer leven in onze winkelstraten. Het voorstel werd toen afgeschoten door de schepen van lokale economie. In december van datzelfde jaar horen we echter de schepen op AVS aankondigen dat pop-up één van de belangrijkste instrumenten wordt in de strijd tegen de leegstand. We zijn blij dat de schepen haar standpunt herziet,maar betreuren wel dat er heel wat kostbare tijd is verloren gegaan.

We vroegen dan ook aan de schepen wanneer er eindelijk een duidelijk reglement komt en kregen te horen dat dit reeds op de volgende gemeenteraad op de agenda zou moeten staan. We kijken alvast uit naar het voorstel van het bestuur en werken steeds graag mee aan het dynamiseren van onze handelskern.