Als sp.a zijn wij zeer tevreden dat de commissie, in tegenstelling tot wat sommigen binnen de meerderheid deze week nog vroegen, volgende week opnieuw samenkomt. Er blijven immers zeer veel vragen, zo stelt sp.a parlementslid Annick Lambrecht. De tegenstrijdige verklaringen uit België en Nederland, de berichten van verdere verspreiding en dergelijke meer hebben de verwarring er niet minder op gemaakt. Bovendien eisen wij als sp.a dat minister Ducarme volgende week inzage verschaft in alle documenten, iets wat hij tot op heden nog niet heeft gedaan. De minister zwaaide met Nederlandse documenten maar weigerde het rapport van het Federaal Voedselagentschap van 25 juli aan z'n voorganger Borsus vrij te geven. Hij heeft in z'n tussenkomst deze week volledige transparantie beloofd, volgende week krijgt hij de kans om die ook echt te geven, aldus Annick Lambrecht.